Toekomstverwachting USG People zorgen voor koersdoelverlagingen

USG People NV presenteerde meevallende kwartaalcijfers. Deze werden echter overschaduwd door de sombere verwachtingen voor de toekomst die het uitzendconcern uitsprak. Analisten hebben naar aanleiding van de verwachtingen hun koersdoel voor het aandeel neerwaarts bijgesteld. Binnen de uitzendsector is het aandeel een middenmoter.

Kwartaalcijfers
De groepsomzet van USG People NV steeg in het derde kwartaal van 2008 met 5% tot 1.069 miljard euro. Dit kwam met name door de acquisitie in Duitsland eerder dit jaar; de autonome groei van de omzet nam met 1% af en lag hiermee licht onder die van vorig jaar. In België boekte USG People NV een sterke groei tegenover een daling van de markt.

De operationele kasstroom kwam in het derde kwartaal uit op 102 miljoen euro, terwijl de netto bankschuld afnam met 86 miljoen euro tot 459 miljoen euro. De nettowinst nam af van 40 miljoen euro tot 33 miljoen euro door hogere amortisatie en non cash waardering rente-afdekkingen. De solvabiliteit verbeterde tot 35%. Dit was in het tweede kwartaal van 2008 nog 33%.

Hieronder een overzicht van de resultaten:De reactie van CEO Ron Icke op de kwartaalcijfers:

Onze groep boekte in het derde kwartaal een omzetgroei van 5 procent. De teruglopende markten resulteerden voor USG People NV in een geringe autonome omzetdaling van 1 procent. De winstgevendheid uit onze operaties bleef op peil mede door een sterke performance in de Benelux en door een acquisitie in Duitsland eerder dit jaar.

Het kortetermijnperspectief voor de Europese markt lijkt verder te verslechteren. De effecten van de kredietcrisisis zullen naar verwachting een versterkend effect hebben op de neergaande beweging van de conjunctuurcyclus. In Spanje en Frankijk is dit al zichtbaar in een snelle afname van de uitzendactiviteiten terwijl in Nederland en België nu ook sprake is van een dalende markt. Voor de langere termijn blijven de vooruitzichten voor de Europese markt positief, gegeven ook de recente vaststelling van de nieuwe Europese richtlijn voor tijdelijk werk door het Europese Parlement, waarmee belemmeringen voor tijdelijk werk worden opgeheven. Hierdoor kan de penetratiegraad van uitzendwerk in Europa aanzienlijk toenemen.

We richten onze focus op bijsturing van de operationele kosten en optimalisatie van onze organisatie en netwerk. Daarenboven geven wij de aanwending van onze operationele kasstroom prioriteit aan een sterke financiële structuur.


USG People NV heeft voor het gehele jaar geen concrete winst- en omzetverwachtingen afgegeven. Het concern is positief voor de lange termijn, mede door de recente invoering van een Europese richtlijn voor tijdelijk werk. Deze voorziet onder meer in de erkenning van uitzendbureaus als werkgever en pleit voor de ontwikkeling van flexibele vormen van werken.

Bijstelling koersdoel
Analisten reageerden enthousiast op de resultaten, die zij bestempelden als sterk en bemoedigend. Echter wezen de marktkenners op de naderende recessie als grootste gevaar voor USG People NV . Diverse analisten hebben naar aanleiding van de sombere verwachtingen voor de toekomst die USG People NV uitsprak daarom dan ook hun koersdoel voor het aandeel naar beneden bijgesteld. Hieronder een opsomming van de koersdoelwijzigingen:

  • SNS Securities – 11 naar 8 euro
  • ABN AMRO – 16 naar 6 euro
  • Rabo Securities – 14 naar 8 euro
  • Kepler Research – 14 naar 11 euro
  • Citigroup – 9 naar 7 euro

    Het gemiddelde van de koersdoelen die zijn afgeven ná de publicatie van de kwartaalcijfers is 7,86 euro. Dit ligt ‘maar’ 71 eurocent boven de huidige koers van het aandeel van 7,15 euro. Het gemiddelde van alle afgegeven koersdoelen bedraagt 10,14 euro, wat een verwacht rendement oplevert van 41,80%.

    Waar Citigroup een verlaging van het koersdoel doorvoerde, verhoogde zij het advies voor het aandeel naar hold. Voor het aandeel staan op dit moment 8 koop-, 8 houd- en 3 verkoopadviezen uit. De consensus is hierdoor licht positief. Binnen de sector detachering staat het bedrijf op basis van consensus in de middenmoot.