Aegon valt koersdoelverlagingen ten deel (update)

Aegon kwam donderdagmorgen met de derde kwartaalresultaten naar buiten. Er werd een nettoverlies geleden van 329 miljoen euro, wat minder was dan de eerdere schatting van 350 miljoen euro. De cijfers zijn redelijk in lijn met wat analisten vooraf hadden verwacht. Voorlopig blijven analisten bij hun eerder gedane adviezen.

Afboekingen
Aegon heeft in het derde kwartaal een nettoverlies geleden van 329 miljoen euro. Dit is minder dan de voorlopige 350 miljoen euro waar het concern eind oktober op rekende. Aegon heeft in het derde kwartaal flink moeten afboeken op de waarde van beleggingen in financiële beleggingen. Er werd alleen al op beleggingen in bedrijfsobligaties in de omgevallen Amerikaanse financiële concerns Lehman Brothers en Washington Mutual 336 miljoen euro afgeboekt.

Aegon zal maatregelen blijven treffen om de kapitaalbuffers te verstevigen. De onderneming gaat dit doen door onder meer portefeuilles met levensverzekeringen te verkopen aan beleggers. Deze en andere maatregelen leverde Aegon in het derde kwartaal 729 miljoen euro aan kapitaal op. Deze strategie moet in het vierde kwartaal de buffers met 600-800 miljoen euro versterken. Eind september bedroeg het eigen vermogen van Aegon 9,4 miljard euro, exclusief de miljardeninjectie van de Nederlandse Staat. De waarde van beleggingen bedroeg 351 miljard euro.

Het effectenhuis SNS Securities zegt dat de gepresenteerde cijfers min of meer in lijn met de eerder bekendgemaakte voorlopige cijfers. Door de kapitaalinjectie van de Nederlandse Staat heeft Aegon nu volgens het effectenhuis een sterke kapitaalspositie waarmee het in staat moet zijn de huidige economische crisis te doorstaan. SNS securities heeft momenteel een houdadvies uitstaan en het koersdoel staat under review.

De definitieve cijfers van Aegon zijn in lijn met eerdere aankondigingen van het concern, aldus de analisten van ABN Amro. De onderliggende winst voor belasting is uitgekomen op EUR 500 miljoen, terwijl op nettobasis een verlies van EUR 329 miljoen is gerealiseerd als gevolg van afschrijvingen op vooral Lehman Brothers en Washington Mutual (EUR 407 miljoen) en herwaarderingen (EUR 384 miljoen). Gelet op de kapitaalbuffers, verwachten de analisten dat de verzekeraar de huidige turbulentie op de markten goed zal kunnen doorstaan. Hoewel op korte termijn de omgeving uitdagend blijft, is Aegon voor de lange termijn prima gepositioneerd om te kunnen profiteren van een herstelm aldus het effectenhuis. Extra positief is dat het aandeel op dit moment zeer gunstig is gewaardeerd. De analisten blijven daarom bij hun eerder gedane koopadvies.

27 oktober
Het concern maakte al eerder, ten tijde van de kapitaalinjectie door de Nederlandse Staat, bekend een nettoverlies geleden te hebben van circa 350 miljoen euro. Na de kapitaalinjectie hebben diverse analisten hun advies en/of koersdoel voor het aandeel bijgesteld.

Vooruitblik
Naast de bekendmaking dat Aegon gebruik zou gaan maken van de mogelijkheid van een kapitaalinjectie (van 3 miljard euro, red.) door de Staat kondigde het concern tevens aan dat het over het derde kwartaal een nettoverlies van ongeveer 350 miljoen heeft geleden. Dit is voornamelijk terug te voeren op de verliezen op de aandelenportefeuille, afwaarderingen op kredietproducten en teleurstellende resultaten van hedgefondsen. Destijds liet Aegon weten dat de onderliggende winst voor belastingen met 28% zou zijn gedaald tot ongeveer 500 miljoen euro. Analisten willen vooral weten hoe sterk de kapitaalspositie van het concern is, eventuele uitspraken over dividend in de nabije toekomst en details over de recente kapitaalsinjectie van 3 miljard euro door de Nederlandse Staat. Analist Maarten Altena van SNS Securities is van mening dat Aegon door de kapitaalinjectie een meer robuuste positie heeft ingenomen en nu een substantiële buffer heeft om de storm te trotseren. Op dit moment heeft de analist een houdadvies uitstaan. De analist zal na publicatie van de derde kwartaalresultaten zijn koersdoel onder de loep nemen. Momenteel staat deze op 8,40 euro.

Analisten gepolst door Thomson Reuters gaan voor het derde kwartaal uit van een winst per aandeel van 1,59 euro. Voor geheel 2008 verwachten de analisten dat de wpa uitkomt op 1,10 euro.

De kapitaalinjectie en de uitgesproken verwachtingen voor het derde kwartaal hebben ervoor gezorgd dat analisten massaal hun opinie voor het koersdoel van het aandeel hebben gewijzigd. Hieronder een overzicht van de wijzigingen van het koersdoel:

Koersdoel wijzigingen
 • KBC Securities – 12,50 euro naar 7,50 euro
 • JP Morgan – 13 euro naar 6 euro
 • KBW – 13 euro naar 11,50 euro (28-10), 11,50 naar 12 euro (03-11)
 • Rabo Securities – 10,50 euro naar 5,50 euro
 • RBS – 8 naar 7 euro
 • WestLB – 4 naar 3,20 euro
 • Citigroup – 8,10 naar 3,80 euro
 • Nataxis – 9,50 euro naar 5,40 euro
 • Credit Suisse – 7,70 naar 3,50 euro
 • Morgan Stanley – 9 naar 6 euro

  Het koersdoel is gemiddeld genomen verlaagd van 9,53 naar 5,99 euro. Hiermee ligt het koersdoel ongeveer 2 euro boven de huidige koers van het aandeel wat een verwacht rendement betekent van bijna 50%. Opvallend is de range van de afgegeven koersdoelen. Het hoogst afgegeven koersdoel is afkomstig van KBW van 12 euro. Daar tegenover staat het koersdoel van 3,20 euro afgegeven door WestLB.

  Alleen de analisten van Standard&Poors hebben hun advies gewijzigd, van houden naar verkopen. In totaal staan er voor het aandeel 7 verkoop-, 16 houd- en 13 koopadviezen uit. Hiermee is de consensus voor het aandeel nog steeds licht positief.

  Koershistorie Aegon

  Bron: Thomson Reuters

  De bovenstaande grafiek toont de koers van het aandeel Aegon van 3 oktober tot en met 5 november. De rode driehoeken met uitroeptekens zijn momenten waarop een significante ontwikkeling is waargenomen. Te zien is dat de koers van het aandeel van 3 oktober tot en met 8 oktober hard daalde van 6,04 euro naar 3,75 euro. Vervolgens toont de koers enig herstel tot ongeveer 4,30 euro. Op 9 oktober berichtte de Dow Jones dat Aegon heeft gemeld in het derde kwartaal naar verwachting een nettoverlies te boeken van 275 miljoen euro. Kort na dit bericht duikelt de koers tot een dieptepunt van 3,60 euro en dag na het bericht. Op 13 oktober spurt de koers van het aandeel weer bijna lijnrecht omhoog om te eindigen op 4,78 euro. Daarna wordt de daling van het aandeel wederom ingezet. Op 24 oktober rapporteert The Economic Daily News dat Aegon een joint venture is aangegaan met Taishin. De koers komt hierdoor verder onder druk en op 28 oktober komt het nieuws naar buiten dat Aegon voor 3 miljard euro aan Staatssteun heeft verkregen en dat het nettoverlies in het derde kwartaal vermoedelijk op 350 miljoen euro zal uitkomen. De koers daalt verder tot een dieptepunt van 2,88 euro op 28 oktober. Sindsdien heeft de koers zich enigszins hersteld tot een niveau van rond de 4 euro op het moment van schrijven.