Banco Sabadell wil onderdeel aan Dexia verkopen

Op grond van een contractuele overeenkomst die dateert van 2001, heeft Banco Sabadell aan Dexia meegedeeld dat het gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om zijn belang van 40% in Dexia Sabadell te verkopen aan Dexia. Na afloop van dit proces zou Dexia Crédit Local 100% van Dexia Sabadell in handen hebben.

Dexia heeft nota genomen van de keuze van Banco Sabadell. Deze beslissing vormt het vertrekpunt van een proces dat wordt geregeld door het geldende contract en dat voorts moet worden beoordeeld in het ruimere kader van het ordelijke ontmantelingsplan dat aan de Europese Commissie is voorgelegd.