Analisten waken voor teveel optimisme over Wereldhave

Wereldhave heeft door afwaarderingen een fors lagere winst geboekt in de eerste negen maanden van 2008. Dit werd bekend tijdens een presentatie eind vorige week. De resultaten waren over het algemeen genomen in lijn met de verwachtingen van analisten. Zij blijven dan ook overwegend positief over het aandeel.

Wereldhave heeft in de eerste negen maanden van 2008 een winst geboekt van 65,3 miljoen euro, waar dit in dezelfde periode een jaar eerder nog 146,7 miljoen euro was. Het direct beleggingsresultaat daalde met 2,5% tot 80,9 miljoen euro. In 2007 bedroeg het direct beleggingsresultaat nog 83 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op sterkere daling van 6% tot 78,2 miljoen euro. De daling van het direct beleggingsresultaat is te wijten aan een eenmalige bate in het voorgaande jaar. De huuropbrengsten lieten een daling zien van 1,5 miljoen euro door koersverschillen, maar lagere rentelasten zorgden voor een positief verschil van 2,1 miljoen euro.

Het indirect beleggingsresultaat bedroeg 15,6 miljoen euro negatief. Dit was het gevolg van afwaarderingen van 15,2 miljoen euro op vastgoed. In de eerste negen maanden van 2007 bedroeg het indirect beleggingsresultaat nog 63,7 miljoen euro positief.

Wereldhave heeft de verwachting voor 2008 verhoogd naar een direct resultaat per aandeel (bij constante wisselkoersen) van 4,80-4,90 euro per aandeel. Dit was eerder nog 4,75-4,80 euro per aandeel.

Reacties analisten
Analist Jaap Kuin van RBS stelt dat de gepresenteerde resultaten in lijn waren met zijn verwachtingen. De analist stelt echter dat de negatieve herwaardering van 15 miljoen euro, wat minder dan 1% is van de waarde van de portefeuille, te weinig is. Kuin verwacht een dividendverhoging van 1% tot 4,70 euro per aandeel. De analist stelt tenslotte dat de balans nog steeds gezond is.

De analisten van ABN Amro waken voor al te veel optimisme. Zij wijzen erop dat 40% van de Wereldhave -portefeuille in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is belegd, waar de marktomstandigheden momenteel snel teruglopen. Het indirecte beleggingsresultaat van Wereldhave over de eerste 9 maanden was dan ook 15,6 miljoen euro negatief, aldus de analisten. Zij verwachten dat de economieën van ontwikkelde landen in 2009 zullen krimpen, hetgeen de o.g.-markten verder onder druk zal zetten. Een positieve noot van de analisten is dat Wereldhave in 2008 en 2009 geen grote herfinancieringsoperaties hoeft door te voeren, zodat de directe impact van de kredietcrisis voorlopig beperkt zal blijven. De beurskoers is over de afgelopen zes maanden met ongeveer 25% gedaald en het aandeel wordt nu verhandeld op ongeveer 13 keer het operationele resultaat, aldus de analisten tot slot.

Analist Pieter van der Meijden van effectenhuis Petercam vindt het directe resultaat dat is behaald in het afgelopen kwartaal minder sterk dan verwacht. Dit komt vooral door een negatieve impact van de wisselkoers van de dollar. De analist verwacht dat het valuta-effect in het vierde kwartaal positiever zal uitvallen. De investering in de VS betaalt zich nu uit, zij het met enige vertraging, aldus Van der Meijden. Dit door de lagere rente die zo eindelijk een positieve impact had.

Rabo Securities’ analist Ruud van Maanen is vindt de resultaten van Wereldhave erg positief. De verhoging van de winstverwachting had de analist min of meer wel verwacht, welke met name positief is over de goede huurstijgingen in verschillende landen. Het direct resultaat van 25,1 miljoen euro is hoger dan de analist had verwacht (24,2 miljoen euro, red.) De afwaarderingen zijn minder dan verwacht maar is volgens de analist van minder belang omdat er later nog meer zullen volgen.

Voor het aandeel staan op dit moment 5 koop- en 6 houdadviezen uit. Slechts de analisten van CA Chevreux zijn negatief gestemd over het aandeel en hebben een verkoopadvies afgegeven.