Dexia rondt verkoop RBC Dexia Investor Services af

Dexia maakt vandaag bekend dat het de verkoop van het belang van 50% van Banque Internationale à Luxembourg in

RBC Dexia Investor Services aan de Royal Bank of Canada heeft afgerond. RBC Dexia Investor Services werd aanvankelijk opgericht als een joint venture waarvan Dexia en de Royal Bank of Canada elk de helft van de aandelen in handen hadden.

Deze overdracht is een gevolg van het desinvesteringsprogramma dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Dexia in oktober 2011. Alle regelgevende instanties en de Europese Commissie hebben vooraf hun goedkeuring verleend.

Zoals bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst op 3 april 2012 is gezegd, bedraagt de prijs voor het belang van Dexia in RBC Dexia Investor Services 837,5 miljoen EUR. De meerwaarde op de verkoop is niet significant en zal door de Groep worden meegedeeld bij de publicatie van de resultaten van het derde kwartaal van 2012. Deze overdracht zal geen grote impact hebben op de solvabiliteit of de liquiditeit van de Groep.