Omzet UCB licht lager, winst hard omlaag

UCB maakte vandaag zijn geconsolideerde halfjaarlijkse financiële resultaten voor 2012 bekend. Het eerste halfjaar werd gekenmerkt door een continue uitvoering en groei van de kerngeneesmiddelen Cimzia® (certolizumab pegol), Vimpat® (lacosamide) en Neupro® (rotigotine), met een gezamenlijke netto-omzet van meer dan 413 miljoen EUR (+45%1). De sterke prestaties van Keppra® (levetiracetam) in Japan werden tenietgedaan door lagere verkoopcijfers in Europa en de VS, waardoor een netto-omzet van 445 miljoen EUR (-12%1) werd bereikt.

De omzet steeg in de eerste zes maanden van 2012 met 2%1 tot 1 706 miljoen EUR. De netto-omzet bedroeg 1 527 miljoen EUR of 2%1 meer (-2% bij constante wisselkoersen) dan de voorgaande tussenperiode. Dat is te danken aan de sterke prestatie van de kerngeneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® en Neupro® en van E Keppra® in Japan.

Resultatenoverzicht UCB H1 2012

UCB resultaten, resultaten UCB H1 2012

Zeer wisselende opbrengsten per medicijn

Cimzia (certolizumab pegol) tegen de ziekte van Crohn (CD) en reumatoïde artritis (RA) boekte een netto-omzet van 209 miljoen EUR (+46%1, +38% bij constante wisselkoersen). Het epilepsiegeneesmiddel Vimpat® (lacosamide) boekte een netto-omzet van 150 miljoen EUR (+54%1; +46% bij constante wisselkoersen). Neupro® (rotigotine), de patch voor de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom, boekte een 20%1 hogere netto-omzet van 54 miljoen EUR. Sinds 16 juli 2012 is Neupro® ook verkrijgbaar in openbare apotheken in de VS.

Het anti-epilepticum Keppra® (levetiracetam) bereikte een netto-omzet van 445 miljoen EUR, wat 12%1 (-15% bij constante wisselkoersen) lager is dan vorig jaar. De voortdurende erosie na het verstrijken van het octrooi in Noord-Amerika (-10%1) en de toenemende erosie na het verstrijken van het octrooi in Europa (-25%1) werd gecompenseerd door een sterke prestatie in de ‘rest van de wereld’ (+70%1) die het resultaat is van de groei van E Keppra® in Japan.

De royalty-inkomsten en –vergoedingen bedroegen 83 miljoen EUR (-13%) ten gevolge van verstreken octrooien, ondanks de hogere royalty’s ontvangen voor Toviaz® (fesoterodine) die met 21% toenamen. De overige opbrengsten voor de eerste helft van 2012 stegen tot 95 miljoen EUR (+16%), voornamelijk het resultaat van de inkomsten uit samenwerkingen van UCB in Japan, meer bepaald Otsuka en Astellas. Het brutobedrijfsresultaat bereikte 1 183 miljoen EUR en is 2% hoger dan in de eerste helft van 2011 door de stijging van de totale netto-omzet.

Lasten UCB omhoog

De bedrijfskosten stegen met 14% tot 956 miljoen EUR in de eerste helft van 2012 met 9% meer uitgaven in de marketing en verkoop, vooral door de lancering van Neupro® in de VS en andere regionale lanceringen van de kernmedicijnen van UCB en met een stijging van 24% in de uitgaven voor Onderzoek & Ontwikkeling door de vooruitgang in geavanceerde ontwikkelingsprojecten en het versterken van de vroege portfolio. Algemene en administratieve uitgaven namen toe met 3%.

Als gevolg daarvan overeenkomstig de financiële richtlijn voor 2012 daalde de onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) met 22% tot 347 miljoen EUR, wat de toegenomen opbrengst gecombineerd met de hogere bedrijfsuitgaven weerspiegelt. De netto financiële lasten stegen met 13 miljoen EUR tot 76 miljoen EUR (+20%), vooral als gevolg van eenmalige financiële uitgaven van 9 miljoen EUR.

De gemiddelde belastingvoet voor recurrente activiteiten is 14% in de eerste helft van 2012, in vergelijking met 21% in dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste reden voor de lagere belastingvoet is de vermindering van de belastingtarieven, verdere toerekening van belastingverliezen en het vrijgeven van voorzieningen.