Ageas voert omgekeerde splitsing uit

Op 3 augustus stelde de Raad van Bestuur van ageas SA/NV formeel vast dat de twee opschortende voorwaarden van de fusie van ageas N.V. en ageas SA/NV vervuld zijn. Vanaf vandaag is het Belgische ageas SA/NV, met een vaste inrichting in Nederland, de enige moedermaatschappij van de Ageas groep.

Op respectievelijk 28 en 29 juni 2012 hebben de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van het Nederlandse ageas N.V. en het Belgische ageas SA/NV de fusie tussen beide vennootschappen goedgekeurd met een overweldigende meerderheid. Daarnaast werden ook de Reverse Stock Split en Reverse VVPR Strip Split goedgekeurd.

Juridische wijzigingen

Daarenboven stelde de Raad van Bestuur van ageas SA/NV formeel vast dat de twee opschortende voorwaarden van de fusie vervuld zijn. Enerzijds hebben zich geen schuldeisers van ageas N.V. aangemeld die om een bijkomende zekerheid hebben gevraagd en anderzijds heeft geen enkele aandeelhouder gebruik gemaakt van het uittredingsrecht toegestaan onder het Nederlandse recht. Sinds middernacht zijn alle rechten en plichten van de Nederlandse vennootschap overgegaan naar de Belgische vennootschap. Sindsdien is ageas SA/NV de enige moedermaatschappij.

Samenvoeging aandelen en strips

Tegelijk met de fusie, is Ageas overgegaan tot een samenvoeging van haar aandelen en VVPR Strips. Voor elke 10 Ageas Units (ISIN: BE0003801181), werd vanmorgen 1 nieuw aandeel ageas SA/NV (ISIN: BE0974264930) uitgegeven. Elk veelvoud van 20 Ageas VVPR Strips (ISIN: BE0005591624) is samengevoegd tot telkens 1 Ageas VVPR Strip (ISIN BE0005646204)1. Deze omruiling kan potentieel aanleiding geven tot fracties van aandelen en VVPR Strips. Deze fracties worden begin september 2012 in contanten uitbetaald.

Als gevolg van de samenvoeging van de aandelen zijn er 243.121.272 uitstaande ageas SA/NV aandelen. Deze aandelen noteren vanaf vandaag enkel nog op NYSE Euronext Brussels.