Nyrstar keert 16 ct per aandeel uit, koers fors onder taxaties analisten

Op 22 mei 2012 keurde een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Nyrstar NV het voorstel van de raad van bestuur goed om aan de aandeelhouders een bedrag van 16 cent per aandeel uit te keren, en om de uitkering te structureren als een kapitaalvermindering met terugbetaling van volstort kapitaal.

De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering werd bepaald op 13 augustus 2012. Het recht op de betaling zal worden vertegenwoordigd door coupon nr. 5. De aandelen zullen verhandeld worden op Euronext Brussel zonder coupon nr. 5 vanaf 8 augustus 2012 (ex datum). De registratiedatum zal 10 augustus 2012 zijn.

Waarderingsmaatstaven Nyrstar

Zinksmelterij-Nyrstar te Overpelt
Zinksmelterij Nyrstar te Overpelt
Het aandeel Nyrstar noteert op dit moment met een k/w van 15,08. De 5-jaars Shillers PE bedraagt 88,98. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sectorindustriële metalen bedraagt nu 4,3. Over het lopende boekjaar wordt voor volgend jaar een uit te keren dividend van 0,16 euro verwacht. Het dividendrendement volgens deze verwachtingen dan uit op 4 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de sector ligt op 2,21 procent.

De verhouding van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke (boek)waarde ligt op 0,47 (met de boekwaarde berekend door het eigen vermogen per eind vorig jaar te delen door het aantal uitstaande aandelen). De sector wordt verhandeld op 1,32 maal haar boekwaarde.

Consensusverwachting resultaten 2012 Nyrstar

Over het dit jaar ligt de consensus van de omzet op 3,18 miljard euro. Voor dit jaar wordt onder aan de streep een nettoresultaat verwacht van 28 miljoen euro. De algemene verwachting van het resultaat per aandeel ligt op 0,26 euro. De verwachting van het rendement op het eigen vermogen over dit jaar ligt op 2 procent.

Adviezen analisten over Nyrstar

Het aandeel wordt door 7 analisten gevolgd (op fundamentele basis). Het gemiddelde koersdoel van de uitstaande adviezen bedraagt 7,22 euro. De prijs van het aandeel ligt zodoende 84 procent onder de fair value van de analisten. Om 11.20 noteert het aandeel 0,77 procent hoger op 3,92 euro. Op basis van de huidige beurskoers ligt Nyrstar's marktkapitalisatie rond de 390 miljoen euro.