ING dossier

De kredietcrisis heeft voor veel onrust gezorgd op de financiële markten. Eén van de vele slachtoffers was het Nederlandse ING. De problemen waren op een gegeven moment zo groot dat ING gebruik moest maken van het noodfonds van 20 miljard euro voor financiële instellingen van minister van Financiën, Wouter Bos .

Analist geeft in dit dossier een duidelijk beeld van wat er de afgelopen periode bij ING is gebeurd.

Het bedrijf ING
Het Nederlandse ING is een wereldwijd opererende financiële instelling. ING is in 1991 ontstaan door de fusie tussen Nationale Nederlanden en NMB Postbank Groep. De Nederlandse multinational heeft in 2008 circa 120.000 werknemers in dienst en heeft daarnaast meer dan 60 miljoen klanten verdeeld over 50 verschillende landen. Het hoofdkantoor van ING is gevestigd in Amsterdam. De huidige CEO van ING is de Belgische Michel Tilmant.

Het Amerikaanse Forbes meldde vorig jaar dat ING het 9e bedrijf ter wereld was qua grootte. ING is na het Japanse Mitsubishi de grootste spaarbank van de wereld. De aandelen van ING zijn genoteerd aan verschillende indices wereldwijd. De beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs, Frankfurt, Zürich en daarnaast op de New York Stock Exchange.

ING voerde haar eerste grote overname uit in 1995, toen ING de Britse Barings bank overnam. ING kreeg door deze overname wereldwijd grote naamsbekendheid. In het jaar 1997 verstevigde ING zijn positie binnen de Benelux door het Belgische Brussel Lambert over te nemen en volgde in datzelfde jaar de overname van het Amerikaanse Equitable of Iowa en de Amerikaanse zakenbank Furman Selz. De Duitse bank BHF werd in 1999 overgenomen door ING. Furman Selz en BHF zijn ondertussen alweer verkocht door ING.

In 2000 werd ING in één klap de grootste internationale verzekeraar van Zuid-Amerika en daarnaast werd het in datzelfde jaar de op één na grootste verzekeraar in de Aziatische regio. Dit kwam doordat ING Reliastar en Aetna Financial Services overnam. Mede door deze acquisities verdubbelden de activiteiten in de Verenigde Staten. Hierna volgden nog vele overnames door ING onder andere in Polen, Mexico en Turkije.

ING is daarnaast nog sponsor van het F1 team van Renault en tevens is het met dochteronderneming Nationale Nederlanden sponsor van het Nederlands voetbal elftal.

Postbank, de dochteronderneming van ING zal in 2009 verdwijnen. ING heeft besloten de naam Postbank te laten verdwijnen en onder de naam ING verder te opereren. Postbank heeft circa 7,5 miljoen rekeninghouders. Postbank verzorgt momenteel meer dan 50% van alle betalingen in Nederland. Naast de Postbank is ING de eigenaar van Nationale Nederlanden, een grote verzekeraar in Nederland.

Kapitaalinjectie Nederlandse overheid
ING was onder druk te komen staan nadat bleek dat de beurskoers steeds verder wegzakte op de financiële markten als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis. Door rapporten van ING over een benodigde kapitaal injectie en een verlies over het derde kwartaal van 500 miljoen euro daalde het aandeel ING op 17 oktober 2008 met 27%. ING zou gebruik gaan maken van het noodfonds voor financiële instellingen van minister van Financiën, Wouter Bos . Op zondag 19 oktober kreeg ING een kapitaalinjectie van 10 miljard euro van de Nederlandse overheid.


Bron: Thomson Reuters

De Nederlandse overheid ontvangt hiervoor effecten die grotendeels dezelfde kenmerken hebben als aandelen. Deze effecten gelden als kernkapitaal (TIER1). Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën ontstaat er geen verwatering van het aandelenkapitaal van de huidige aandeelhouders.

Tier 1 ratio zijn de leningen die de bank bij klanten heeft uitstaan gedeeld door het eigen vermogen van de bank.

De Nederlandse overheid verkrijgt de effecten tegen een koers van 10 euro. Voorwaarde van de kapitaal injectie was dat ING het slotdividend voor 2008 schrapte. Over 2008 is er wel al een interim-dividend van 0,74 euro per aandeel uitgekeerd. Verder zullen er geen bonussen worden uitgekeerd over 2008. Dit geldt voor zowel contanten evenals opties en aandelen. De vertrekvergoeding is beperkt gehouden tot één jaarsalaris. De kosten van de overheid voor de uitvoering van de kapitaalverstrekking komen geheel voor rekening van ING.

De effecten leveren de Nederlandse overheid een rendement op van 8,5% per jaar. Dat wordt echter alleen uitgekeerd als er ook dividend wordt betaald over het voorgaande jaar. Als het dividend in het desbetreffende jaar hoger is dan 8,5%, wordt deze verhoogd. In 2010 tot 110% van het dividend, in het 2011 jaar tot 120% en in 2012 tot 125%.

“De kapitaalinjectie van de Nederlandse Staat was niet nodig om te voorkomen dat de bank om zou vallen, maar om de concurrentie tegengas te geven” aldus CEO van ING, Michel Tilmant. Volgens Michel Tilmant was het zo dat andere banken hun buffers verhoogden en daardoor ING niet achter kon blijven met de concurrentie. ING heeft door de kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid nu een Tier 1 ratio gekregen van 8,5% naar 10%.

Een gedeelte van de kapitaalinjectie was bestemd voor het Engelse onderdeel van ING genaamd ING Direct dat een Internetspaarbank is van de ING. Een gedeelte van de 10 miljard kapitaalinjectie was bestemd voor ING Direct om de deposito’s van 160.000 Engelse klanten die hun geld hadden staan bij de IJslandse bank Kaupthing Edge welke op 9 oktober 2008 aangaf niet meer te kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan de bank gesteld waren. Engelse klanten hadden voor circa 2,5 miljard GBp uitstaan bij het IJslandse Kaupthing Edge.

Diverse andere concurrenten van ING ontvingen tevens kapitaalinjecties van hun overheid. Zo kreeg het Schotse Royal Bank of Scotland een kapitaalinjectie evenals het Zwitserse UBS en Credit Suisse . De Nederlandse Rabobank heeft zonder kapitaalinjectie een Tier 1 ratio van 11,2%. Rabobank heeft geprofiteerd van de malaise bij ING, Ageas en ABN-Amro en zag veel klanten van deze banken wegtrekken naar de Rabobank.

Concurrentie Tier 1 ratio:
Royal Bank of Scotland 12%
Credit Suisse 14%
UBS 11,5%

De Nederlandse overheid wenst niet al te lang aandeelhouder van ING te blijven. ING kan de kernkapitaal effecten terugkopen van de Nederlandse overheid tegen 150% van de uitgifteprijs die op 10 euro lag. Na 3 jaar heeft ING het recht om de aandelen te converteren in normale aandelen. De Nederlandse Staat kan er echter ook voor kiezen om 10 euro per aandeel in contanten uitbetaald te krijgen.

Op 4 november meldde CEO Michel Tilmant dat hij het bestaande garantiestelsel van spaarders wil behouden. Er is volgens Michel Tilmant nog teveel onzekerheid onder spaarders en wordt in zijn woorden gesteund door de Nederlandse minister van Financiën, Wouter Bos .

Rabobank CEO Bert Heemskerk was van mening dat het huidige spaarders garantiestelsel op de schop zou moeten. Hij pleit voor een Europees systeem. Michel Tilmant zei verder wel dat er in de toekomst gepraat kan worden over een eventueel Europees spaarders garantiestelsel. Verder zei Michel Tilmant dat dochter ING Direct op dit moment al een groot deel van de garantieregeling voor zijn rekening neemt.