Lagere omzet en winst voor Punch

Punch International nv ('Punch') maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2012 bekend. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 14% gedaald tot 57 mio EUR. In lijn met voorgaande jaren waarin een DRUPA plaatsvond blijft bij Xeikon de machineverkoop over het eerste halfjaar 2012 achter ten opzichte van het eerste halfjaar 2011. Het bedrijfsresultaat op 30 juni 2012 bedraagt 6,3 mio EUR tegenover 8,3 mio EUR op 30 juni 2011.

Het nettoresultaat komt uit op 5,7 mio EUR. Op geconsolideerde basis zijn de financiële schulden met 5,3 mio EUR afgebouwd. Over het eerste halfjaar 2012 bedraagt de REBITDA1 op vergelijkbare basis 10 mio EUR tegenover 14,3 mio EUR vorig jaar (-30%).

Resultatenrekening Punch over H1 2012

Eigen aandelen

Eind augustus 2012 bezit de vennootschap 13.104 eigen aandelen aangekocht à gemiddeld 2,94 euro per aandeel. Er zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van het aantal eigen aandelen eind vorig jaar.

Vooruitzichten

Ondanks de onzekere economische omstandigheden verwacht de Raad van Bestuur dat de omzet over het tweede halfjaar hoger zal uitkomen ten opzichte van het tweede halfjaar 2011.