Hogere omzet Ter Beke maar lager resultaat

De totale omzet van de groep stijgt in de eerste jaarhelft met 9,7 miljoen EUR (4,9%) van 198,5 miljoen EUR tot 208,2 miljoen EUR. De omzet van de divisie bereide gerechten stijgt met 2,6 miljoen EUR (+4,0%). Deze stijging is vooral een gevolg van volumegroei in lasagne. De omzet van de vleeswarendivisie stijgt met 7,1 miljoen EUR (+5,3%) bij een stabiel volume. De omzetstijging is voornamelijk een gevolg van de verhoging van de verkoopsprijzen, die echter nog steeds onvoldoende waren om de gestegen grondstofprijzen te compenseren.

Ter Beke highlights H1 2012

Ter Beke resultaten, Ter Beke

Extra kosten door speciale lancering

De REBITDA daalt met 0,6 miljoen EUR (-3,2%) van 16,4 miljoen EUR in 2011 tot 15,8 miljoen EUR in 2012. In 2012 heeft de groep een nieuw gamma vleeswaren op de markt gebracht onder het merk Oligusto®. Het betreft vleeswaren verrijkt met olijfolie en met een lager totaal vetgehalte. De lanceringskosten hiervoor werden in het resultaat van het eerste semester opgenomen. De sterke mediacampagne van begin 2012 in het merk Come a casa® in België resulteerde opnieuw in een stijgend marktaandeel. Come a casa® maakt steeds meer haar leidende positie als trekker van de verse mediterrane maaltijden waar.

Marges bij vlees omlaag

De gestegen volumes, de doorgevoerde prijsstijgingen en een doorgedreven kostenbeheersingen reductie konden gestegen productiekosten (voornamelijk grondstoffen, energie en lonen) en de kosten van de marktinvesteringen in het eerste semester niet volledig compenseren. De veranderde productmix, met een stijging van de verkoop van goedkopere producten ten nadele van duurdere producten ingegeven door het algemene economische klimaat, drukt de margegroei in de vleeswarendivisie.

De totale niet-kaskosten daalden licht met 0,1 miljoen EUR tot 9,0 miljoen EUR in 2012. Dit resulteert in een daling van de REBIT met 12,2% van 7,4 miljoen EUR in 2011 tot 6,5 miljoen EUR in 2012.

Gestopt met Alby-sur-Chéran

Op 5 april 2012 kondigde de groep de intentie aan tot stopzetting van de industriële activiteit op de site in Alby-sur-Chéran (Frankrijk). Inmiddels werd deze activiteit effectief stopgezet per 30 juni 2012. De groep behoudt wel haar commerciële activiteiten in Frankrijk met betrekking tot de producten die in de Belgische vestigingen van de bereide maaltijdendivisie (Marche-en-Famenne en Wanze) worden geproduceerd. De kosten, ten belope van 1,1 miljoen EUR, m.b.t. deze stopzetting werden volledig ten laste van het resultaat van het eerste semester genomen. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op uit te betalen personeelskosten.