Licht lagere omzet en resultaat VPK Packaging

De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten bedroegen per einde juni 349,3 miljoen EUR ten opzichte van 359,6 miljoen EUR over de eerste jaarhelft van vorig jaar. Dit vertegenwoordigt een daling van 2,9% te wijten aan een verlaagd prijsniveau bij licht gestegen volumes.

De brutomarge steeg van 49,2% over de eerste jaarhelft in 2011 tot 53,4% over het voorbije halfjaar. Papierprijzen daalden immers verder in deze eerste jaarhelft. In vergelijking met eerste jaarhelft vorig jaar lag de papierprijs gemiddeld 70 EUR/ton lager. Papierprijzen bleven immers gestaag verder dalen.

Een dieptepunt werd genoteerd op het einde van vorig jaar, waarna een korte opleving volgde op het einde van het eerste kwartaal van dit jaar. Maar vanaf april werd deze beperkte verhoging weer teniet gedaan zodanig dat we nog lagere niveaus haalden dan deze van eind 2011. VPK Packaging Group koopt ongeveer 50% van haar papierverbruik extern in en realiseerde daardoor een margeverbetering.

Over de eerste jaarhelft bedroegen de netto financiële lasten 5,6 miljoen EUR. De netto interestlast bedroeg 1,7 miljoen EUR tegenover 1,6 miljoen EUR vorig jaar. Over de eerste jaarhelft werd een waarderingsverlies genoteerd van 1,2 miljoen EUR als gevolg van de herwaardering van financiële derivaten aan de reële waarde. Daarnaast bevat het financieel resultaat een minwaarde verwerkt op verstrekte leningen aan Torrcoal ten belope van 2,7 miljoen EUR en een wisselkoerswinst ten belope van 0,5 miljoen EUR. Met deze geboekte minwaarde op de verstrekte leningen werden alle posities op Torrcoal, een bedrijf actief in de renewable energies, volledig afgewaardeerd. VPK Packaging Group NV had in de voorbije jaren een minderheidsparticipatie in Torrcoal genomen en financiële steun via financieringen verleend.

Komende events VPK Packaging

  • 15 november 2012 Tweede tussentijdse verklaring
  • 12 maart 2013 Persmededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over het boekjaar 2012
  • 13 maart 2013 Analistenvergadering n.a.v. de mededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over het boekjaar 2012
  • 14 mei 2013 Eerste tussentijdse verklaring
  • 7 juni 2013 Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders