Kredietcrisis raakt ook Heijmans

De huidige kredietcrisis heeft ervoor gezorgd dat bouwbedrijf Heijmans verder in de problemen is gekomen. Uit een tussentijds handelsbericht blijkt dat de afspraken met diverse banken over financiering in gevaar zijn gekomen. Analisten zien een dodelijke cocktail ontstaan en mede daarom is de consensus voor het aandeel negatief.

Trading update
Heijmans maakte tijdens zijn trading update bekend dat het 200 banen gaat schrappen als onderdeel van een breder pakket maatregelen om de onderneming weer op de juiste koers te krijgen. Analisten sluiten niet uit dat Heijmans onderdelen zal moeten verkopen om binnen de afspraken met de banken te blijven.

Bouwbedrijf Heijmans gaat al jaren gebukt onder probleemprojecten die in 2005 werden aangenomen. Door het rekenen van te lage prijzen is het bouwbedrijf in de knel gekomen door vertragingen en oplopende kosten van grondstoffen, materialen en onderaannemers. Daar komt dus nu de huidige kredietcrisis bovenop. De nabije toekomst ziet er voor de bouwsector daarnaast allerminst rooskleurig uit. Het Econoisch Intistuut Bouwnijverheid (EIB) voorspelde eerder deze week dat de productie van nieuwbouwwoningen in de komende jaren met bijna 20% zal zakken.

De presentatie van de jaarcijfers heeft Heijmans met ruim twee maanden naar voren geschoven als gevolg van de onzekere omstandigheden. De nieuwe datum is nu 29 april 2009. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal als gevolg hiervan op woensdag 27 mei 2009 plaatsvinden.

Dodelijke cocktail
De analisten van zakenbank Petercam vinden de financiële situatie en operationele prestaties zwak en door de huidige marktomstandigheden kan er een dodelijke cocktail ontstaan. Het bouwbedrijf deed het in de eerste helft van 2008 nog goed in de bouw en verkoop van woningen. De neergang bij de woningdivisie komt bovenop de bestaande problemen in België en bij de overige bouwactiviteiten. De analisten raden beleggers aan het aandeel te mijden en handhaven mede daarom hun sell-advies. Het koersdoel is verlaagd van 14 euro naar 5 euro.

Volgens de analisten van Royal Bank of Scotland kan Heijmans niet aan de voorwaarden voldoen die gesteld zijn aan bankleningen. De analisten verwachten dat het bouwbedrijf hierdoor nieuwe onderhandelingen zal moeten aangaan met banken en Amerikaanse private kredietverstrekkers. De analisten hebben een houdadvies uitstaan voor het aandeel met een koersdoel van 13 euro.

De analisten van ABN Amro vinden dat Heijmans een zeer zwakke trading update heeft gerapporteerd. Omdat de trading update per saldo vrij zwak is zijn de analisten van mening dat dit aangeeft dat het nieuwe management meer tijd nodig heeft om het bedrijf op de rails te krijgen. Volgens de analisten zal het door de huidige kredietcrisis alleen nog maar lastiger worden om het concern weer de goede richting in te duwen. De analisten handhaven mede daarom het houdadvies.

De consensus voor het aandeel blijft negatief. Er is slechts één koopadvies afgegeven, door de analisten van SNS Securities. Daartegenover staan 4 houd- en 9 verkoopadviezen.