Aanpassing converteerbare obligaties Econocom inzake splitsing

Op 17 september 2012 heeft elke aandeelhouder van Econocom Group in ruil voor elk aandeel dat hij bezat in de Vennootschap vier (4) nieuwe aandelen van de Vennootschap ontvangen. De aandelenparticipatie in de Vennootschap is dus geenszins verwaterd. De nieuwe aandelen bestaan slechts onder gedematerialiseerde vorm, ingeschreven op een effectenrekening bij een financiële instelling, of op naam ingeschreven in het register van aandeelhouders van de Vennootschap.

Na afloop van deze verrichting is het aantal aandelen van Econocom Group vier keer zo hoog. Als gevolg hiervan is het kapitaal van de Vennootschap, zijnde 17.076.677,70 EUR, voortaan vertegenwoordigd door 96.691.588 aandelen, in de plaats van 24.172.897 aandelen voordien. De nieuwe aandelen zijn genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.