Consensus Roularta blijft op houden na winstwaarschuwing

Afgelopen maandag presenteerde Roularta zijn derde kwartaalcijfers. Ondanks dat Roularta in 2008 nog wel een groei in de omzet realiseert, verwacht Roularta door de stijging van de kosten dat er rekening gehouden moet worden met een lichte daling van het nettoresultaat op jaarbasis. Eind augustus rekende het bedrijf nog op een winststijging.

Derde kwartaal resultaat
Roularta Media Group heeft in het derde kwartaal van 2008 een stijging laten zien van 0.5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. Vooral de divisie Printed Media zorgt voor deze minimale stijging in het derde kwartaal. De geconsolideerde omzet van de eerste negen maanden van 2008 is ten opzichte van de eerste negen maanden van 2007 gestegen met 3.3%.De divisie Printed Media is in de eerste negen maanden van 2008 gestegen met 3.9% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2007. De Audiovisuele Media heeft in de eerste negen maanden van 2008 een groei gerealiseerd van 1.6%, terwijl de divisie in het derde kwartaal nog een daling van 2.9% noteerde ten opzichte van dezelfde periodes in 2007. Hierboven schematisch de omzet per divisie in het derde kwartaal en de eerste negen maanden weergegeven.

De gewijzigde financiële en economische marktomstandigheden heeft ervoor gezorgd dat de reclamemarkt onder druk is komen te staan. Ondanks deze druk heeft Roularta een groei in de omzet weten te realiseren. Roularta is waakzaam en werkt verder aan kostenbesparende maatregelen. Een winstdaling voor 2008 is niet uit te sluiten.

Fundamentals
De winst per aandeel heeft de afgelopen jaren een constant beeld gegeven, behalve met een lichte daling in 2007. In de afgelopen jaren heeft het aandeel rond de 55 euro gestaan wat resulteert in een vrij hoge koers-winstverhouding in de jaren 2004 tot en met 2007. Doordat de verwachte wpa in 2008 constant blijft en de koers ongeveer vier keer kleiner is dan de vorige jaren is de koers-winstverhouding veel lager ten opzichte van 2007.

Hetzelfde geld voor het dividend en het dividendrendement. Het dividend is over de jaren heen steeds constant gebleven, omdat de koers in 2008 stukken lager ligt dan de voorgaande jaren is het dividendrendement automatisch hoger voor dit jaar.

Het aandeel krijgt in totaal 5 adviezen toebedeeld. Hiervan is er 1 koopadvies en 4 houdadviezen. Het laatste advies dat gegeven is komt van KBC Securities ( 18 november). KBC blijft bij een houdadvies, maar verlaagt het koersdoel van 23 euro naar 14 euro. De slotkoers van het aandeel noteerde gisteren 14 euro. Ongeveer 6 maanden geleden noteerde het aandeel nog boven de 40 euro.