Meer omzet en winst voor Global Graphics

Global Graphics zag over het afgelopen kwartaal haar omzet behoorlijk stijgen, hetgeen vooral werd veroorzaakt door diverse éénmalige baten. Mede hierdoor kon Global Graphics een positief nettoresultaat boeken. De winst per aandeel kwam uit op 7 cent terwijl dat in dezelfde periode in 2011 nog een verlies van een cent was. Het nettoresultaat over de eerste 9 maanden komt uit op 2 cent in dep plus. De eerste negen maanden van 2011 leverden nog een verlies op van 3 cent.

Kwartaal dat eindigde op 30 september 2012

De vergelijking van het kwartaal dat eindigde op 30 september 2012 met het derde kwartaal voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011 omvat:

 • Omzet van 2,7 miljoen euro dit kwartaal (of 2,5 miljoen euro tegen Q3 2011 wisselkoersen) t.o.v. 2,0 miljoen euro in Q3 2011, of een groei van 34,2% tegen huidige wisselkoersen, en van 23,6% tegen constante wisselkoersen;
 • Operationele winst van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een operationeel verlies van 0,1 miljoen euro in Q3 2011;
 • Aangepaste operationele winst (EBITA) van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepast operationeel verlies van 0,2 miljoen euro in Q3 2011;
 • Nettowinst van 0,7 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettowinst van 0,07 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,1 miljoen euro in Q3 2011 (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel, en
 • Aangepaste nettowinst voor dit kwartaal van 0,7 miljoen euro (of een aangepaste nettowinst van 0,07 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,2 miljoen euro voor Q3 2011 (of een aangepast nettoverlies van 0,02 euro per aandeel).

  Eénmalige baten in Q3

  In vergelijking met de geconsolideerde resultaten voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2011 werden de geconsolideerde resultaten voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2012 gunstig beïnvloed door het binnenhalen van twee significante bulk orders (Global Graphics had in respectievelijk Q2 2011 en Q4 2011 gelijkaardige bulk orders genoteerd) en door de terugbetaling aan de Britse vestiging van Global Graphics, eind september 2012, van ca. 0,4 miljoen euro belastingkrediet voor O&O voor het jaar dat afliep op 31 december 2011 (begin april 2011 had dezelfde vestiging een terugbetaling van ca. 0,3 miljoen euro belastingkrediet voor O&O ontvangen voor het jaar dat afliep op 31 december 2010).

  Global Graphics resultaten

  Bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal 2012 en het volledige jaar 2012

  Global Graphics verwacht de geconsolideerde resultaten voor het kwartaal en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012 bekend te maken op woensdag 13 februari 2013, vóór beurstijd.