Wereldhave boek meer winst

De winst over de eerste negen maanden bedraagt € 29,0 mln (2011: € 18,1 mln), per aandeel bedraagt de winst € 4,88 (2011: € 3,39). De stijging van de winst is in hoofdzaak een gevolg van hogere waarderingsresultaten en hogere huuropbrengsten. De herwaardering van de portefeuille vastgoedbeleggingen kwam uit op € 7,9 mln (2011: € 1,1 mln). De winst bestaat uit direct en indirect resultaat.

Direct resultaat

Over de eerste negen maanden werd een direct resultaat gerealiseerd van € 21,1 mln (2011: € 17,0 mln). Deze stijging van het direct resultaat is in hoofdzaak het gevolg van een hogere bezettingsgraad van de kantorenportefeuille en hogere contractuele huren in de winkelcentra. Het direct resultaat per aandeel is daardoor uitgekomen op € 3,55 (2011: € 3,19).

De EPRA bezettingsgraad bedraagt op 30 september 2012 94,3% (31 december 2011: 93,7%). Uitgesplitst per sector bedraagt de EPRA bezettingsgraad: winkelcentra 99,1% (100%), kantoren 83,8 (83,1%).

Resultaterekening Wereldhave Belgie Q3 2012

Wereldhave Belgium resultaten

Indirect resultaat

Het indirecte resultaat bestaat in hoofdzaak uit de waarderings- en vervreemdingsresultaten. De herwaardering van de portefeuille vastgoedbeleggingen over de eerste negen maanden bedraagt € 7,9 mln (2011: € 1,1 mln). Er vonden geen aan- of verkopen plaats.

Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen over 2012 verwacht de Zaakvoerder een direct resultaat per aandeel te realiseren tussen € 4,70 en € 4,80.