Nyrstar lijdt onder dalende zinkprijs

Afgelopen dinsdag maakte zink- en loodgroep Nyrstar zijn tweede tussentijdse managementverklaring voor 2008 bekend. Het concern is in het derde kwartaal winstgevend gebleven, maar maakte tevens bekend de productie in Budel en Balen met 28% te verlagen om zodoende in te spelen op de daling van de zinkprijs. Het aandeel heeft in de afgelopen periode fikse koersdoelverlagingen te verwerken gekregen van analisten.

Lagere cijfers
Ondanks dat de activiteiten van Nyrstar in het derde kwartaal winstgevend waren, ondergingen de financiële prestaties van het concern een negatief effect van de daling van de commodityprijzen. In vergelijking met Q2’08 was de gemiddelde LME zinkprijs in Q3’08 16% lager en in vergelijking met Q3’07 zelfs 45%. In oktober is LME zinkprijs verder blijven zakken. De prijsdaling werd gedeeltelijk gecompenseerd door een sterkere positie van de Amerikaanse dollar.

De daling in de commodityprijzen leidde tot een vrijval van werkkapitaal. Dit droeg bij tot een vermindering van de netto schuldenlast met meer dan 110 miljoen euro tijdens het derde kwartaal tot 14 miljoen euro per 30 september 2008. In het derde kwartaal lag de productie van zinkkathoden 4% lager dan in het tweede kwartaal en de productie van verkoopbaar zinkmetaal lag 7% lager.De grafiek hierboven toont de metaalprijs van Zink (blauw), Lood (paars) en Koper (oranje) over de eerste negen maanden van 2008. Wanneer er wordt gekeken naar de eerste negen maanden lag de productie van zinkkathoden 1% hoger dan een jaar eerder, die van verkoopbaar zinkmetaal 2% hoger en die van verkoopbaar loodmetaal 9% hoger. Nyrstar verwacht dat de productie van zinkmetaal over heel 2008 ongeveer 1% hoger zal uitkomen dan in 2007. Eerder ging het concern nog uit van een productiestijging van 3%.Paul Fowler, chief executive officer van Nyrstar , reageerde als volgt op de resultaten:

"Op het einde van het derde kwartaal behouden we een sterke financiële flexibiliteit waardoor we de huidige sterke marktschommelingen aankunnen."

"Gezien de globale economische neerwaartse trend en het effect daarvan op de commoditymarkten, met inbegrip van die van zink, zijn we nu meer dan ooit gericht op een kosteneffectieve productie en voorzichtig cash management. Bij hogere zinkprijzen was de doelstelling eenvoudig: de productie maximaliseren en de kosten drukken. Maar dat is niet langer de situatie. Bij de huidige lage zinkprijzen verkrijgen we een beter financieel resultaat met een lagere productie in Budel en Balen terwijl we tezelfdertijd ook de voorraadniveaus naar beneden brengen."

"Indien de huidige economische situatie aanhoudt, zullen er in 2009 verdere productieverlagingen plaatsvinden. Alle opties om de prestaties te verbeteren liggen ter tafel."


Nyrstar spant zich in om de stijgende bedrijfskosten, zoals elektriciteit, streng te controleren. De groep verwacht daarom dat de relatieve bedrijfskosten in 2008 ongeveer op een gelijk niveau zullen blijven. Om in te spelen op de neerwaartse trend van de economie heeft Nyrstar de productie in Budel (Nederland) en Balen (België) voor de rest van 2008 met 28% teruggeschroefd. Door de volledige productie te beperken tot de daluren (wanneer elektriciteit het goedkoopst is), hoopt Nyrstar een beter financieel resultaat te realiseren bij deze twee vestigingen. Bovendien zouden lagere productieniveaus moeten helpen bij het reduceren van de opstapeling van de overtollige zinkvoorraden die een negatieve invloed heeft op de zinkprijs.

De voorlopige resultaten van Nyrstar voor het jaar eindigend op 31 december 2008 worden aangekondigd op 27 februari 2009.

Forse koersdoelverlagingen
De koers van het aandeel is in een jaar tijd gedaald van 16 euro tot ongeveer 2,50 euro. Diverse analisten hebben mede daarom recent hun koersdoel fors verlaagd. Het laagste koersdoel is op 24 oktober afgegeven door de analisten van Exane BNP Paribas van 2,30 euro. Daar tegenover staat het koersdoel van 13 euro afgegeven op 17 oktober door de analisten van ABN Amro wat zorgt voor een grote spreiding. Het gemiddelde koersdoel bedraagt op dit moment 6,58 euro.

Voor het aandeel staan op dit moment 7 koop- en 5 houdadviezen uit en daarnaast 1 verkoopadvies, afgegeven door effectenhuis Macquarie Research. De consensus is hierdoor overwegend positief.