Minder omzet Recticel

De totale bedrijfsopbrengsten daalden van EUR 336,6 miljoen in Kw3/2011 tot EUR 316,4 miljoen in Kw3/2012 (-6,0%). De dalende trend in bedrijfsopbrengsten die geobserveerd werd in Kw1/2012 (-2,4%) en Kw2/2012 (-3,2%) heeft zich in Kw3/2012 (-6,0%) verdergezet. Alle bedrijfssegmenten, uitgezonderd Isolatie, rapporteerden lagere bedrijfsopbrengsten onder invloed van het zwakke Europese economisch klimaat en de hieruit voortvloeiende algemeen lagere vraag in de meeste eindmarkten.

Zoals in de eerste jaarhelft, kenden Automobiel en Slaapcomfort de grootste impact met een omzetdaling van respectievelijk –15,4% en -11,2% in Kw3/2012 in vergelijking met Kw3/2011.

De bedrijfsopbrengsten in Isolatie stegen met +6,8% in Kw3/2012 dankzij het sub-segment Bouwisolatie (+8,4%). Tijdens de eerste negen maanden daalden de bedrijfsopbrengsten met 3,8% van EUR 1.036,4 miljoen tot EUR 996,6 miljoen.

Na een sterke stijging tijdens de eerste jaarhelft van 2012, daalden de grondstofprijzen licht in Kw3/2012. De impact van de lagere bedrijfsopbrengsten op de rendabiliteit werd in belangrijke mate gecompenseerd door het effect van de doorgevoerde kostenverlagingen en efficiëntieverbeteringen.

Op 30 september 2012 bedroeg de netto financiële schuld van de Group EUR 176,7 miljoen, exclusief de opgenomen bedragen onder de niet in de balans opgenomen factoring/forfeiting programma’s ten belope van EUR 43,1 miljoen; dit in vergelijking met respectievelijk EUR 191,8 miljoen en EUR 47,6 miljoen op 30 september 2011; en EUR 179,0 miljoen en EUR 49,4 miljoen op 30 juni 2012.

Outlook Recticel

Ingevolge de blijvende onzekerheid en de uiterste uitdagende omstandigheden in de markten waarin Recticel actief is, herhaalt de Raad van Bestuur dat zij niet in staat is om het groeipotentieel voor de rest van 2012 in te schatten. In deze omgeving blijft de Groep het nodige doen om haar activiteiten te stroomlijnen en de complexiteit te verminderen. Deze acties dragen reeds bij tot de verbetering van de recurrente resultaten.

Financiële kalender Recticel

  • Derde kwartaal trading update 2012 09.11.2012 (voor beursopening)
  • Jaarresultaten 2012 01.03.2013 (voor beursopening)
  • Eerste kwartaal 2013 trading update 07.05.2013 (voor beursopening)
  • Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouders 28.05.2013 (omt 10:00u CET)
  • Eerste halfjaarresultaten 2013 30.08.2013 (voor beursopening)
  • Derde kwartaal trading update 2013 31.10.2012 (voor beursopening)