Galapagos krijgt belastingafrek octrooi

Biotechbedrijf Galapagos kondigt vandaag aan dat ze een positieve ruling heeft verkregen van de Belgische Belastingdienst, waardoor Galapagos kan genieten van de Belgische aftrek voor inkomsten die verband houden met octrooien en die voortvloeien uit de samenwerking met Abbott voor GLPG0634.

Op basis van deze ruling zal 80% van de inkomsten die Galapagos ontvangt uit de samenwerking met Abbott , en die gebaseerd zijn op de octrooien op GLPG0634 die is getest in Fase 2A klinische studies in reuma, vrijgesteld zijn van Belgische vennootschapsbelasting. Dit zal ertoe leiden dat de effectieve belastingdruk op deze inkomsten minder dan 5% zal zijn. Deze ruling geldt voor een periode van 5 jaar en kan daarna worden hernieuwd. Galapagos heeft een eerste betaling van $150 miljoen van Abbott ontvangen in deze wereldwijde samenwerking.