Meer omzet voor Agfa-Gevaert, verlies wordt minder

Over het afgelopen derde kwartaal zag Agfa-Gevaert haar omzet met ruim 6,5 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode in 2011. De voornaamste groeimotoren van de Groep - industriële inkjet in Agfa Graphics en IT in Agfa HealthCare - droegen ook dit kwartaal bij aan de groei. Het nettoresultaat kwam uit op een verlies van 4 miljoen euro. Dit komt neer op een verlies van 5 cent per aandeel.

Zoals verwacht bleef de brutowinstmarge verbeteren tegenover vorig jaar. Onder impuls van verdere efficiëntieverbeteringen bereikte de brutowinstmarge 27,3 procent, tegenover 25,2 procent in het derde kwartaal van 2011.

Brutowinst omhoog

Als percentage van de omzet verbeterden de verkoop- en algemene beheerskosten licht van 18,5 procent tot 18,3 procent. De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 32 miljoen euro tot 50 miljoen euro. De recurrente EBIT verdrievoudigde nagenoeg van 10 miljoen euro tot 29 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 2 miljoen euro, tegenover een kost van 19 miljoen euro vorig jaar. De nettofinancieringslasten bedroegen 25 miljoen euro, tegenover 22 miljoen euro in 2011. De belastingen bleven stabiel op 6 miljoen euro.

Resultaten Agfa-Gevaert eerste 9 maanden 2012

resultatenrekening Agfa Gevaert