Licht hogere resultaten Befimmo

Het nettohuurresultaat klom met 4% in vergelijking met het resultaat dat in dezelfde periode vorig boekjaar werd geboekt (herwerkte periode van 9 maanden van 1 januari tot 30 september 2011). Deze groei is het gevolg van het gecombineerde effect van de indexering van de huurprijzen, de uitbreiding van de perimeter (bijdrage van het complex Pavilion voor een volledig jaar), de komst van nieuwe huurders en de inning van vertrekvergoedingen.

Het operationeel vastgoedresultaat, dat 4% hoger ligt, kent een gelijkaardige evolutie als het nettohuurresultaat. De stijging van de EPRA earnings met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig boekjaar is niet alleen het gevolg van de hierboven beschreven evolutie van het operationeel resultaat, maar ook van niet-recurrente inkomsten in het kader van de coördinatie van werken voor de Regie der Gebouwen in het gebouw WTC III en van lagere algemene kosten dan vorig jaar.

Deze stijging wordt afgezwakt door hogere financiële lasten. Dat er tijdens de periode gemiddeld meer aandelen in omloop waren (4,4%), leidde ook tot een verwatering van de verhoging van de EPRA earnings per aandeel.

Kerncijfers Befimmo eerste 9 maanden 2012

Befimmo

De verklaring voor de daling van het nettoresultaat ten opzichte van de overeenstemmende periode vorig jaar, is vooral te zoeken bij de gecombineerde impact van de afwezigheid van meerwaarden op de verkoop van vastgoedbeleggingen dit jaar, - vorig jaar 14,6 miljoen € - en bij de hogere negatieve variatie in de reële waarde van de financiële instrumenten, namelijk 4,9 miljoen € meer dan vorig jaar.