Recessie?

Recent publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek naar de economische groei in het derde kwartaal van 2008. Uit dit onderzoek blijkt dat de economische groei gestaag aan het vertragen is en dat er zelfs een stilstand is waar te nemen. De kwartaal-op-kwartaalgroei kwam uit op 0,0%.

Eerste ramingen
Uit eerste ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Corp. ) blijkt dat de economie in het derde kwartaal van 2008 met 1,8% groeide ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. De groei is behaald met één werkdag meer dan in het derde kwartaal van 2007. De economische groei is in het derde kwartaal van 2008 nauwelijks meer dan de helft van die in het eerste halfjaar van 2008. Hiermee is het de laagste sinds begin 2005. De vertraging van de groei deed zich vrijwel in het gehele bedrijfsleven voor, aldus het CBS Corp. . De bestedingen van consumenten maar vooral de investeringen namen minder snel toe. Tot slot groeide ook de uitvoer van Nederlandse producten minder snel.

0,0%
Ten opzichte van het vorige kwartaal groeide de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2008 niet. Rekening houdend met werkdag- en seizoenseffecten was het volume van het bruto binnenlands product (bbp) even groot als in het tweede kwartaal van 2008. Het is het tweede kwartaal op rij met een nulgroei.

Zoals in de grafiek is te zien lag de groei van de Nederlandse economie in het derde kwartaal hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie. Dit is voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal. Het bruto binnenlands product van de Europese lidstaten groeide in het derde kwartaal met gemiddeld 0,8% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. In de eurozone groeide de economie met gemiddeld 0,7%, waar sprake is van een recessie. Zowel in het tweede als in het derde kwartaal kromp de economie met 0,2% ten opzichte van een kwartaal eerder, aldus het cbs.

Duitsland in recessie
Na twee kwartalen van negatieve groei is de Duitse economie voor het eerst in zes jaar in een recessie terechtgekomen. Ten opzichte van een jaar geleden groeide de economie nog wel met 1,3 procent. Dit is echter veel lager dan de 3,3 procent in het tweede kwartaal. De terugvallende exportgroei was de belangrijkste factor achter de economische teruggang in Duitsland. Italië is eveneens in een recessie beland. De economische activiteit in Italië lag in het derde kwartaal 0,9 procent lager dan een jaar eerder. Dit is de zwakste prestatie sinds de eerste drie maanden van 1993. De Franse economie groeide in het derde kwartaal met 0,6 procent.

Recessie ?
Recessie wordt gedefinieerd als het volgende:

De toestand waarin de economie verkeert wanneer het volume van het bruto binnenlands product (na correctie voor seizoeninvloeden) twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

Hieruit blijkt dus dat Nederland (nog) niet in een recessie verkeert. De nulgroei impliceert echter dat de situatie dreigender wordt. Diverse bedrijven zijn bezig met reorganisatiemaatregelen om de kosten te drukken. Zo zijn er op het moment van schrijven zeker 35 mensen die een beroep willen doen op de regeling voor werktijdverkorting van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken. Op verzoek van de vakbonden en de werkgevers werkt minister Donner van Sociale Zaken aan verruiming van de regeling voor werktijdverkorting. Hierdoor kunnen bedrijven die kampen met een plotselinge terugval van orders hun werknemers tijdelijk in de WW stallen zonder ze te hoeven ontslaan. Het WW-fonds, waarin volgens het Centraal Planbureau nog 8,6 miljard euro zit, neemt dus een deel van de personeelslasten van bedrijven over.