Duvel bijna van de beurs

Duvel Moortgat heeft kennis genomen van de resultaten van de heropening (van 23 januari 2013 tot 12 februari 2013) van het vrijwillig openbaar overnamebod dat werd uitgebracht door Fibemi NV en Hop!nvest BVBA (de Bieders) op alle aandelen van Duvel Moortgat NV (Duvel Moortgat) nog niet aangehouden door de Bieders of met hen verbonden personen (met inbegrip van Veerle Baert°Moortgat en Duvel Moortgat).

Bijna alle aandelen binnen

Hieruit blijkt dat de Bieders en de met de Bieders verbonden personen (met inbegrip van Veerle Baert°Moortgat en Duvel Moortgat) ingevolge het de heropening van het overnamebod in totaal 5.243.453 aandelen, zijnde 97.58 % van de aandelen in Duvel Moortgat bezitten. Gelet op het voorgaande zullen de Bieders overgaan tot een vereenvoudigd uitkoopbod krachtens artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen en artikelen 42 en 43 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen, om de aandelen die de Bieders nog niet hebben verworven, tegen dezelfde voorwaarden als het bod, te verwerven.

De procedure voor het uitkoopbod zal worden ingesteld op 20 februari 2013 en zal aflopen op 12 maart 2013 om 16h00 CET. Bij de afwikkeling van het uitkoopbod zullen alle aandelen die nog niet zijn ingebracht in het uitkoopbod geacht worden van rechtswege overgedragen te zijn aan de Bieders met consignatie van de fondsen die vereist zijn voor de betaling van hun prijs bij de Deposito- en Consignatiekas. De notering van de aandelen op NYSE Euronext Brussels zal automatisch worden geschrapt bij afsluiting van het uitkoopbod.