Nipt meer omzet Leasinvest, dividend omhoog

De huuropbrengsten bedroegen 37,96 miljoen euro ten opzichte van 36,65 miljoen euro een jaar voordien, een toename met 3,6% of 1,3 miljoen euro. Deze toename wordt verklaard door enerzijds de succesvolle verhuring van hoofdzakelijk Canal Logistics en de bijdrage van vier maanden inkomsten gegenereerd door de investering in het shoppingcenter Knauf te Schmiede en het Rijksarchief te Brugge. De vastgoedkosten zijn stabiel gebleven (5,6 miljoen euro).De beheerskosten omvatten zowel de managementfee betaald aan de statutaire zaakvoerder van de bevak (Leasinvest Real Estate Management NV), als de kosten van het personeel van Leasinvest Services NV, een 100% dochtervennootschap van Leasinvest Real Estate, die instaat voor het technisch beheer van de gebouwen.

Kerncijfers resultatenrekening Leasinvest 2012

Kosten omhoog

De algemene kosten van de vennootschap namen met 2% toe tot 1,82 miljoen euro tegenover 1,79 miljoen euro in 2011. Het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen (0,2 miljoen euro) bestaat uit de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van een verdieping van het kantoorgebouw “Mercure” in mede-eigendom (gelegen aan de avenue de la Gare in Stad Luxemburg) waarin Leasinvest Immo Lux nog 2 verdiepingen heeft. De variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille van 1,3 miljoen euro (- 6,6 miljoen euro eind 2011) is het gevolg van een hogere waardering van de gebouwen door de externe vastgoeddeskundige. Het financieel resultaat bedraagt – 9,8 miljoen euro en is nagenoeg identiek met 2011. Dit resultaat is weliswaar negatief beïnvloed door de negatieve variaties in reële waarde (non-cash) van de niet-effectieve rente-indekkingen (conform IAS 39) t.w.v. – 2,1 miljoen euro (2011: - 0,5 miljoen euro).

Minder financieringslasten

Abstractie makend van het ontvangen dividend van Retail Estates, de impact van variaties in de reële waarde van renteindekkingen en de betaalde premies in 2011 daalde de totale financieringslast licht van - 9 miljoen euro in 2011 naar -8,8 miljoen euro in 2012 en dit met een hogere gemiddelde schuld. Door de toegepaste indekkingstrategie en de evolutie van de onderliggende rentevoeten is de gemiddelde financieringskost (zonder rekening te houden met een spreiding van de premies van de indekkingen) gedaald van 3,84% naar 3,04%.

Nettoresultaat omhoog

Het netto courant resultaat, zijnde het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat en de variaties in reële waarde van de niet-effectieve rente-indekkingen, nam met 11% toe van 19 miljoen euro (of 4,77 euro per aandeel) per eind 2011 naar 21,1 miljoen euro (of 5,26 euro per aandeel) eind 2012. Deze stijging is het gevolg van de hogere huurinkomsten. Het netto resultaat, aandeel groep bedroeg 20,5 miljoen euro t.o.v. 12,6 miljoen euro in 2011. In termen van netto resultaat per aandeel geeft deze verhouding 5,11 euro eind 2012 tegenover 3,15 euro eind 2011. Deze stijging is vnl. het gevolg naast de hierboven vermelde hogere huurinkomsten, van een positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille in vergelijking met 2011.