OESO verwacht recessie voor Nederland

De OESO verwacht dat Nederland in 2009 in een recessie terecht zal komen. De denktank van de geïndustrialiseerde wereld stelt dit in haar nieuwste rapport dat afgelopen dinsdag werd gepresenteerd. In 2010 zal echter weer een herstel volgen. De denktank pleit voor belastingverlagingen om de recessie te lijf te gaan.

Volgens hoofdeconoom Klaus Schmidt-Hebbel heeft de ineenstorting van de zakenbank Lehman Brothers in september gezorgd voor een blackout op de financiële markten. Het effect van de wereldwijd genomen maatregelen hebben nog niet geresulteerd in voelbare resultaten.

De OESO (de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een internationaal samenwerkingsverband van welvarende landen waaronder Nederland) verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar zal krimpen met 0,2%. Voor de totale eurozone is er volgens de OESO sprake van een negatieve groei van 0,6 procent. Met name Hongarije, IJsland, Ierland, Groot-Brittannië en Spanje krijgen het zwaar te verduren. De negatieve gevolgen van de afzwakkende huizenmarkt doet vooral pijn.

Begrotingstekort
Voor Nederland verwacht de OESO dat het volgend jaar geen overschot op de begroting zal behalen. Het Nederlandse kabinet gaat er echter in de Rijksbegroting vanuit dat er een overschot zal zijn van 1,2%. In 2010 zal er zelfs een begrotingstekort ontstaan, aldus de OESO.

De Nederlandse begroting zal volgens de OESO in 2009 exact in balans zijn, om het jaar daarop om te slaan in een tekort van 0,9% van het bruto binnenlands product (bbp), de totale inkomsten van Nederland uit de verkoop van diensten en producten. In de Rijksbegroting wordt uitgegaan van een begrotingsoverschot van 1,2% in 2009, mede doordat de schatkist volgens de onderliggende berekeningen zou worden aangedikt door hoge aardgasbaten. Vooralsnog gaat het ministerie van Economische Zaken er vanuit dat het ongunstige internationale klimaat geen effect zal hebben op de houdbaarheid van de Rijksbegroting voor 2009. Vooral voor Nederland zullen de gevolgen van een zwakkere handel hard aankomen doordat Nederland veel exporteert.

De OESO verwacht dat de economieën van de dertig lidstaten volgend jaar zullen krimpen. Een overzicht hiervan is hieronder te vinden. Uit het overzicht blijkt dat vrijwel alle westerse economieën volgend jaar in een recessie belanden of er al in zitten . Als gevolg daarvan zal de werkloosheid in de rijke landen de komende twee jaar toenemen met acht miljoen mensen. Ook snelgroeiende economieën als China, Brazilië, India en Rusland zullen de gevolgen van de crisis voelen, schrijft de denktank.De donkere vooruitzichten van de OESO vallen samen met een reeks tegenvallende berichten. De wereldbank stelt in een nieuw rapport dat de economische groei in China volgend jaar zal terugvallen tot het laagste niveau sinds 1990. Veel economen hadden gehoopt dat China weinig last zou hebben van de kredietcrisis en daardoor in staat zou zijn de wereldeconomie te laten doordraaien.

De OESO voorspelt dat de Amerikaanse economie volgend jaar met 0,9 procent zal krimpen. In de eurolanden krimpt die volgend jaar met 0,6 procent.

Het risico op inflatie is gering, maar de werkloosheid stijgt sterk, aldus de OESO. De komende jaren komen er in de dertig lidstaten van de OESO circa 8 miljoen werklozen bij. In de eurozone stijgt de werkloosheid van 7,4 nu tot 9 procent in 2010.

Belastingverlaging
De OESO pleit ervoor om door middel van fiscale maatregelen de economie te stimuleren, mede omdat de ontwikkelde economieën van de wereld momenteel afstevenen op een recessie zoals sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Normaal wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van monetaire maatregelen om de economie te stabiliseren. De OESO stelt echter dat dit geen normale tijden zijn en daarom pleit de denktank daarnaast voor fiscale maatregelen, zoals belastingverlagingen. Deze kunnen effectiever werken om de vraag te vergroten, dan bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur.