Roubini: “Langdurige en pijnlijke recessie”

Nouriel Roubini, hoogleraar economie aan de Universiteit van New York welke zijn opleidingen genoot aan Harvard en Yale voorspelde in 2006 al de komst van de huidige kredietcrisis. Het IMF en de FED hoonde de beste man weg. Nouriel Roubini voorspelt dat de huidige crisis zeker tot eind volgend jaar zal duren in het meest positieve scenario. Er zullen nog diverse schokken plaatsvinden en daarbij denkt Roubini vooral aan deflatie.

Zwart beeld
Roubini verwacht dat er een zeer zware recessie op komst is in de Verenigde Staten welke ongeveer 24 maanden zal gaan duren. Roubini zegt dat de recessie volgens zijn berekeningen begin dit jaar is ingegaan. Diverse andere economen verwachten zelfs dat de recessie nog langer zal gaan duren dan de 24 maanden die Roubini noemt.

Géén depressie
Verder verwacht de econoom dat er geen depressie zal komen. Roubini meldde dat hij een recessie verwacht die 24 maanden zal gaan duren. Het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten zal met circa 4 tot 5% dalen. Dit is twee keer zoveel als in de vorige recessies.

Er is volgens Roubini haast geboden om het financiële systeem te repareren anders zal de economische groei van de Verenigde Staten zich kunnen beperken tot 1 a 1,5%.

Bear Stearns
Een paar weken voordat de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns om zou gaan vallen als gevolg van de kredietcrisis had Roubini al een voorspelling gedaan dat deze bank ineen zou gaan storten. Waar veel analisten verwachten dat de meeste pijn uit de markt is gehaald verwacht Roubini juist het omgekeerde. Hij gaat er namelijk vanuit dat er nog meer neergang en aanhoudende krimp zal optreden.

Financiële schokken
Roubini voorspelt voor de komende maanden niet veel goeds. De hoogleraar economie zegt dat hij extra financiële schokken verwacht door de vele aantallen bedrijfssluitingen en afboekingen op beleggingen in voornamelijk de opkomende markten. Verder zullen veel hedge fondsen leeglopen door beleggers die hun geld massaal terug vragen, maar de beheerders van deze hedge fondsen kunnen hier niet aan voldoen.

Eind jaren negentig begon Roubini met het onderzoeken van financiële paniek en instortende economieën van eind jaren '90, o.a. Thailand, Indonesië, Korea, Argentinië en Rusland. Naarmate zijn onderzoek vorderde kwam Roubini erachter dat de Verenigde Staten wel eens het volgende slachtoffer zou kunnen gaan worden. Het loslaten van de goudvoorraad als basis voor de Amerikaanse dollar en de enorme staatsschuld van Amerika worden als redenen genoemd.

Roubini meldde verder dat hij op basis van wereldwijde vergelijkingen, twintigjarige modellen, historische analogieën en statistische analyses een verzameling van slecht nieuws verwacht. Roubini zei dat het aantal banen zal afnemen, het consumentenvertrouwen verder zal gaan dalen en dat de consumentenkredieten waar o.a. studieleningen en leningen om auto’s te kunnen kopen verder beperkt zullen worden en daarnaast zal de verkoop van woningen in de Verenigde Staten nog verder teruglopen.

Correctie aandelenmarkt
Roubini verwacht dat op basis van de onderliggende waarden van bedrijven dat een afwaardering van aandelen van 30 tot 40% niet onmogelijk is op diverse indices en zal zich voor de komende twaalf maanden nog voortzetten.

Opkomende markten
De opkomende markten zoals China, India en Rusland zijn in zeer grote problemen aldus de econoom. Het zal vooralsnog niet bij een economische recessie blijven. Hun wacht namelijk een harde landing. Het IMF, dat de laatste tijd veel kapitaal heeft verstrekt aan landen zoals IJsland en Oekraïne zal volgens Roubini ook Pakistan moeten gaan helpen. Het land staat op het punt failliet te gaan.

Spanningen Midden-Oosten
De econoom ziet verder een voedingsbron voor wereldwijde problemen ontstaan in het Midden-Oosten. Door de dalende olieprijzen dreigt de vastgoedmarkt rond de Perzische Golf in elkaar te storten. Dubai wordt door Roubini als eerste slachtoffer genoemd. In de rijke oliestaat zijn de prijzen voor vastgoed de afgelopen vijf jaar verviervoudigd.

Het gevaar schuilt volgens Roubini in de zogenaamde verzekeringen. Net als in de Verenigde Staten waar grote beleggingen in hypotheken waren afgedekt met Credit Default Swaps (CDS) die het risico van verliezen op obligaties van tegenpartijen moeten beperken. Vorige maand werd bekend dat er nog voor 55.000 miljard dollar in omloop is aan CDS producten.

Deflatie
Centrale banken gebruiken diverse methodes om hun economieën te beschermen. Naast de kapitaalinjecties is dit het rentewapen. Roubini verwacht dat een rente onder de 1% in de Verenigde Staten zeer onwaarschijnlijk is aangezien de FED, het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten dan zonder munitie komt te zitten.

De rente zal uiteindelijk toch tot iets boven de 0% moeten komen aangezien de recessie veel zwaarder is ingeslagen dan eerder geraamd werd. Gevaar echter is het fenomeen deflatie waarbij een daling van het algemene prijspeil met negatieve groei wordt gevormd.

Het zal een lange en pijnlijke recessie worden volgens Roubini. Het is voorlopig dus afwachten wat er zal gaan gebeuren in de wereld.