Heijmans saneert door

Heijmans meldt vandaag dat het verder in haar kosten gaat snijden. Heijmans behoort dit jaar tot de grootste underperformers van het Damrak. Voor het aandeel staan geen koopadviezen uit. De consensus voor het aandeel ligt tussen houden en verkopen in. Voor de komende jaren wordt er door de analisten dan ook fors lagere resultaten per aandeel gerekend. Tijdens de recente oplevingen van de AEX -index bleef het aandeel stevig achter.

Na eerdere berichtgeving over het vervallen van 200 arbeidsplaatsen bij de ondersteunende (staf)diensten bij Heijmans komen nog eens 450 extra arbeidsplaatsen in de meer operationele sfeer te vervallen. Het betreft zowel direct als indirect personeel in Nederland. Er verdwijnen arbeidsplaatsen bij Vastgoed en Woningbouw, Utiliteitsbouw en Wegenbouw (Infra). Door de ingreep moet de organisatie kosteneffectiever gaan opereren.

De vastgoedbranche ondervindt de gevolgen van de verslechterde marktomstandigheden. De organisatie van zowel Vastgoed als Woningbouw wordt aangepast, daarbij rekening houdend met de lagere aantallen te verkopen en te bouwen nieuwe woningen. Voor de activiteiten op het gebied van utiliteitsbouw wordt minder werk voorzien als gevolg van een selectief aannemingsbeleid. In de markt voor wegenbouw is overcapaciteit van asfalt. Mede als gevolg daarvan komen bij deze activiteit arbeidsplaatsen te vervallen. Het vervallen van de 450 extra arbeidsplaatsen wordt gerealiseerd door het beëindigen van tijdelijke contracten, natuurlijk verloop en gedwongen ontslagen. Dit krijgt in de loop van 2009 zijn beslag

De afgelopen jaren waren Heijmans 's koers/winst-verhoudingen vrij stabiel. Tussen 2004 en 2007 bewogen deze ratio's tussen de 10 en de 14. In combinatie met het steevast forse dividendrendement maakte dit het een typisch waardeaandeel. Helaas voor de belegggers bleek het aandeel Heijmans geen stevige bodem te hebben en leverde het een forse underperformance op. Veel beleggers verdisconteren voor het aandeel flink lagere resultaten doordat het bedrijf erg gevoelig is voor de conjunctuur.