Nationalisatie was buiten de wet

In België reageerden de Ageas -beleggers zeer enthousiast op het nieuws dat de verkoop van Ageas aan Nederland en aan BNP Paribas ongeldig is. De 2.200 aandeelhouders die met advocaat Mischaël Modrikamen naar de rechtbank stapten om precies dat te bekomen, putten hier nu weer moed uit. In theorie, helaas enkel in theorie, is het vonnis ook goed nieuws. Het is de kern van een rechtstaat dat regels en wetten gelden voor iedereen, ook voor de staat zelf. Helaas is de schade die het hof met zijn eigengereide optreden aanricht veel groter dan de vreugde.

Al heel snel na de redding van Ageas gaven ook regeringsonderhandelaars toe dat er in kalmere omstandigheden andere oplossingen mogelijk waren geweest. Een combinatie van gedeeltelijke nationalisering (desnoods door de drie Benelux-landen) en staatsgaranties heeft tot heden veel Europese banken overeind gehouden. Hetzelfde scenario kan nu ook voor Ageas weer uit de kast. Dat zou Ageas , zoals het was, als internationale onderneming kunnen redden.

Uitspraak van het Hof:
De aandeelhouders krijgen het recht om zich uit te spreken over de beslissingen die de raad van bestuur van Ageas Holding heeft genomen op 3,5 en 6 oktober en over de hiermee verbonden overeenkomsten.

 • De aandeelhouders krijgen het recht om hun beslissing over de voortzetting van de activiteiten of de ontbinding, die geagendeerd is voor de algemene vergadering van 19 december 2008 te verdagen.

 • Een participatie van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij van 241.620.577 aandelen in de Ageas Bank wordt bevroren voor een periode van 65 dagen.

 • Er komt een college van deskundigen bij toepassing van artikel 168 Wetboek van Vennootschappen dat een zeer ruime opdracht krijgt. De samenstelling ervan is als volgt:

  * Twee wijzen:de professoren (emeriti)

  Walter Van Gerven

  Guy Horsmans

  * Drie technici

  André Kilesse (bedrijfsrevisor - voormalig voorzitter van het IBR)
  Roland Gillet (prof ULB en Sorbonne - Expert in financiële markten en participaties)
  Remi Vermeiren, gewezen bankier op rust (voorzitter van het directiecomité )

  Ontwikkelingen
  Hieronder vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen rondom Ageas en het proces.

  Rechtbank: verkoop Ageas rechtsgeldig

  De verkoop van het Belgische deel van Ageas aan het Franse BNP Paribas was rechtsgeldig. Volgens de handelsrechtbank in Brussel was dit de enige mogelijkheid om de bank en de tegoeden van de spaarders te redden. Als het concern niet was verkocht, zouden de aandeelhouders weinig of niets hebben gekregen.

  Advocatenkantoor Modrikamen.eiste opschorting van de transactie, maar volgens de rechter zou dat onherstelbare gevolgen hebben voor de economie. De rechter vindt wel dat de aandeelhouders recht hebben op correcte informatie. Een commissie van deskundigen zal een onderzoek uitvoeren naar de precieze waarde van de Ageas -aandelen.

  Modrikamen gaat in beroep tegen de uitspraak dat de verkoop niet wordt opgeschort. Volgens advocaat Laurent Arnauts van Modrikamen zijn de kansen in beroep ‘heel reëel’. Het advocatenkantoor meent dat de beschikking van 18 november voorbij is gegaan aan een aantal essentiële argumenten. ‘Bovendien zullen wij het Hof van Beroep nog een aantal nieuwe feiten voorleggen.’

  OM: verkoop Ageas -onderdelen aan BNP Paribas niet rechtsgeldig

  Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) vindt de verkoop van Ageas -onderdelen aan de Franse bank BNP Paribas niet rechtsgeldig. De Belgische overheidsonderhandelaars hadden namelijk geen toestemming van een buitengewone vergadering van aandeelhouders.

  ‘De buitengewone algemene vergadering van 2 december moet oordelen over een verkoop en de rechtsgeldigheid ervan’, aldus het OM in een rechtszaak die advocatenkantoor Modrikamen had aangespannen namens ruim duizend gedupeerde Ageas -aandeelhouders.

  Het OM is van mening dat de verkoop van Ageas -onderdelen aan de Nederlandse staat wel rechtsgeldig is, al is de prijs die betaald is volgens Justitie mogelijk te laag. Deskundigen zouden zich hierover moeten buigen, meent het OM.

  Aandeelhouders ageerden tegen de verkoop, omdat hun aandelen fors minder waard zijn geworden. Na de transactie bestaat Ageas nog slechts uit een klein aantal bezittingen: de aandelen werden minder dan 1 euro waard.

  De Belgische regering en de Ageas -top hadden zondagavond 5 oktober de bankactiviteiten in België en Luxemburg van de hand gedaan voor 14,5 miljard euro aan BNP Paribas. De Nederlandse staat kocht voor 16,8 miljard euro alle Nederlandse activiteiten van Ageas Bank Nederland, Ageas Verzekeringen en het Ageas -deel van ABN Amro.

  De Belgische regering zei destijds dat zij haast had met de verkoop, omdat Ageas er financieel erg slecht voor stond. Het OM relativeert die overmacht. Het stelt dat de onderdelen waarschijnlijk te goedkoop zijn verkocht.

  De Belgische premier Yves Leterme reageerde donderdag nuchter op het advies van het Openbaar Ministerie aan de rechtbank. ‘We zullen zien wat de rechter ervan vindt.’ Binnen twee weken wordt er een uitspraak verwacht.

  Schokkend bewijs in Ageas -zaak

  22-10-2008

  Twee Ageas -bestuurders die betrokken waren bij de verkoop van Ageas -aandelen aan de Belgische staat en de doorverkoop ervan aan BNP Paribas, hebben schriftelijk antwoord gegeven op alle vragen van Modrikamen. ‘Het komt neer op een schuldbekentenis, dit is geldig bewijsmateriaal’, zegt advocaat Laurent Arnauts.

  Uit de stukken blijkt onder meer dat de Nederlandse staat zware druk heeft uitgeoefend op de Belgische autoriteiten. Volgens de Ageas -bestuurders door de eerder toegezegde 4 miljard euro niet uit te betalen en te dreigen Ageas Nederland onder curatele te plaatsen.

  ‘Het is vooral schokkend te moeten constateren dat de hele transactie waarbij de Nederlandse activa van Ageas voor 16,7 miljard euro werd overgenomen door de Nederlandse staat, slechts op één A4-tje beschreven staat. Zonder de waarde van de verschillende onderdelen, zonder specificaties’, stelt Arnauts. De advocaat wijst bovendien op het feit dat verschillende zakenbanken deze activa een stuk hoger waarderen.

  Verder blijkt uit de antwoorden van de Ageas -bestuurders dat alle beslissingen die na het stilleggen van de handel in Ageas werden genomen, door de Nederlandse en Belgische autoriteiten werden beklonken. Ageas zou volledig buiten spel zijn gezet.

  Modrikamen wil dat de verkoop van Ageas -aandelen aan de Belgische staat en de doorverkoop ervan aan BNP Paribas wordt opgeschort. Volgens het advocatenkantoor zijn Ageas -aandeelhouders zwaar gedupeerd door de te lage prijs die de Franse bank heeft moeten betalen voor deze activiteiten.

  Volgens Modrikamen was er ook geen grote financiële crisis voorhanden, die de verkoop van Ageas Bank NV aan BNP Paribas rechtvaardigde. ‘Op vrijdag 3 oktober 2008 nam Ageas immers de 16,7 miljard euro in ontvangst, afkomstig van de verkoop van haar Nederlandse activa. Daarnaast werd haar ook nog zo’n 52 miljard euro aan funding terugbetaald door de Nederlandse monetaire instellingen.’

  Door de ‘verrassende’ schriftelijke antwoorden van de Ageas -bestuurders, vindt Modrikamen een eerder aangevraagd getuigenverhoor niet meer nodig. ‘We hebben echt succes geboekt met deze schuldbekentenis’, aldus advocaat Arnauts.

  Ageas -zaak: advocaat wil getuigenverhoor

  15-10-2008

  Modrikamen startte een kortgeding om de verkoop van Ageas -aandelen aan de Belgische staat en de doorverkoop ervan aan BNP Paribas op te schorten. Het advocatenkantoor wil dat de betreffende effecten in beslag worden genomen en dat er een team van drie deskundigen wordt aangesteld, wegens ernstige aanwijzingen van een grove schending van de belangen van Ageas . De deskundigen moeten zich wat Modrikamen betreft buigen over de waarde van Ageas en van de activa die aan Nederland en Frankrijk werden overgedragen.

  Als het kortgeding wordt gewonnen, kan een heronderhandeling van de situatie worden bereikt. Hierna wil het advocatenkantoor ‘gepaste’ gerechtelijke zaken aanspannen tegen de Nederlandse en Belgische staat.

  Modrikamen wijst erop dat ook de Nederlandse staat een ‘verpletterende’ verantwoordelijkheid draagt in het debacle rond Ageas . ‘Zij heeft nagelaten 4 miljard euro te storten ten einde Ageas Bank Nederland te herkapitaliseren, ondanks haar contractuele verbintenis daartoe. Daarnaast heeft zij druk uitgeoefend op de Belgische autoriteiten en op Ageas , om zo de Nederlandse activa voor de spotprijs van 16,7 miljard euro te kopen. De marktwaarde van deze activa lag zeker 10 miljard euro hoger’, zo stelt advocaat Arnauts.

  De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de bijna liquidatie van Ageas is volgens Modrikamen echter voornamelijk toe te schrijven aan de ‘nefaste’ rol van de Belgische staat. ‘Op vrijdag 3 oktober 2008 nam Ageas immers de 16,7 miljard euro in ontvangst, afkomstig van de verkoop van haar Nederlandse activa. Daarnaast werd haar ook nog zo’n 52 miljard euro aan funding terugbetaald door de Nederlandse monetaire instellingen.’

  Het advocatenkantoor is dan ook van mening dat er geen grote financiële crisis voorhanden was die de verkoop van Ageas Bank NV aan BNP Paribas rechtvaardigde.

  Advocaat: Ageas -noodfonds België ontoereikend

  13-10-2008

  Advocaat Laurent Arnauts van Modrikamen noemt het door de Belgische overheid opgezette fonds voor Ageas -aandeelhouders ‘ontoereikend’. ‘Voor het overgrote deel van de Ageas -aandeelhouders betekent dit geen volledige schadeloosstelling.’

  De Belgische premier Yves Leterme maakte zondag 12 oktober bekend dat Belgische aandeelhouders van Ageas een deel van de winst kunnen krijgen die de Belgische overheid verdient met haar belang in de Franse bank BNP Paribas. Hiervoor is een fonds opgericht dat de winst in 2014 zal uitkeren aan de aandeelhouders. De Belgische overheid bezit 11,6 procent van BNP Paribas door de verkoop van een belang van 75 procent in Ageas België aan de Fransen twee weken geleden.

  Particuliere aandeelhouders kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor een maximum van 5000 aandelen. Zij krijgen op 1 juli 2014 maximaal het verschil uitgekeerd tussen 10 euro en de gemiddelde slotnotering van het aandeel Ageas op de beurs vijf dagen na de hervatting van de notering.

  Volgens advocaat Arnauts bekent de Belgische staat hiermee dat er zaken mis zijn gegaan. ‘Het maakt onze zaak dus sterker’.

  Ageas -zaak: kortgeding tegen Belgische staat

  13-10-2008

  Het advocatenkantoor wil dat de betreffende effecten in beslag worden genomen en dat er een team van drie deskundigen wordt aangesteld, wegens ernstige aanwijzingen van een grove schending van de belangen van Ageas . De deskundigen moeten zich wat Modrikamen betreft buigen over de waarde van Ageas en van de activa die aan Nederland en Frankrijk werden overgedragen.

  Als het kortgeding wordt gewonnen, kan een heronderhandeling van de situatie worden bereikt. Hierna wil het advocatenkantoor ‘gepaste’ gerechtelijke zaken aanspannen tegen de Nederlandse en Belgische staat.

  Modrikamen wijst erop dat ook de Nederlandse staat een ‘verpletterende’ verantwoordelijkheid draagt in het debacle rond Ageas . ‘Zij heeft nagelaten 4 miljard euro te storten ten einde Ageas Bank Nederland te herkapitaliseren, ondanks haar contractuele verbintenis daartoe. Daarnaast heeft zij druk uitgeoefend op de Belgische autoriteiten en op Ageas , om zo de Nederlandse activa voor de spotprijs van 16,7 miljard euro te kopen. De marktwaarde van deze activa lag zeker 10 miljard euro hoger’, zo stelt advocaat Laurent Arnauts van Modrikamen.

  De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de bijna liquidatie van Ageas is volgens Modrikamen echter voornamelijk toe te schrijven aan de ‘nefaste’ rol van de Belgische staat. ‘Op vrijdag 3 oktober 2008 nam Ageas immers de 16,7 miljard euro in ontvangst, afkomstig van de verkoop van haar Nederlandse activa. Daarnaast werd haar ook nog zo’n 52 miljard euro aan funding terugbetaald door de Nederlandse monetaire instellingen.’

  Het advocatenkantoor is dan ook van mening dat er geen grote financiële crisis voorhanden was die de verkoop van Ageas Bank NV aan BNP Paribas rechtvaardigde.