Deceuninck verwacht nettoverlies in 2008

Deceuninck heeft een moeilijk jaar achter de rug en voorspelt dat 2009 ook een lastig jaar zal worden. Het vierde kwartaal van Deceuninck is afgesloten met een omzet van 140,7 miljoen euro, dit is een daling van 11,1% ten opzichte van een jaar geleden. Het bedrijf heeft tevens bevestigd dat het jaar 2008 met een nettoverlies zal worden afgesloten. Ageas bank blijft bij een houdadvies voor het bedrijf.

Het vierde kwartaal
De omzet van het vierde kwartaal is gedaald tot 140,7 miljoen euro. In 2007 was de omzet van het bedrijf nog 158,3 miljoen euro. Vooral de verzwakking van de meeste valuta ten opzichte van de euro gaf een negatief valuta effect van 2,4%. In de Verenigde Staten is er nog weinig te voorspellen of het daar beter zal gaan de komende periode. De omzet daalde er met 26%, uitgedrukt in dollars.

Het jaar 2008
De jaaromzet zou uitkomen op een bedrag van 629 miljoen euro, dit is een daling van 4,2% ten opzichte van 2007. Als de wisselkoersen constant waren gebleven dan zou de daling uitkomen op 2,2%. In Europa heeft Deceuninck een verhoging van zijn omzet gerealiseerd op de belangrijkste afzetmarkten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Polen zijn hier een uitzondering op.

Vooruitzichten
De volledige jaarresultaten zullen op donderdag 12 maart voorbeurs bekendgemaakt worden. Hieronder een paar zinnen gequoteerd van Clement De Meersman, Gedelegeerd Bestuurder van de Groep.

Deceuninck heeft, na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, nu ook tijdens het laatste kwartaal de negatieve gevolgen van de kredietcrisis op zijn activiteiten in de rest van Europa en Turkije ondervonden”

“Ook 2009 wordt een moeilijk jaar. Pas aan het einde van het eerste semester zullen we in staat zijn om te evalueren of de talrijke overheidsmaatregelen die in heel wat landen werden genomen om de residentiële bouwactiviteit te ondersteunen, onder meer door een verbetering van de energie-efficiënte van gebouwen, voldoende zullen zijn om het tij te doen keren. Tijdens het vierde kwartaal werden diverse acties gestart om, in het verlengde van onze kostenoptimalisatie projecten in de Verenigde Staten en het “Local for Local” project in Duitsland, de activa te optimaliseren en de kosten en capaciteiten versneld in overeenstemming te brengen met de gewijzigde marktomstandigheden”

Analisten
Het aandeel krijgt in totaal 4 adviezen toebedeeld, waarvan 2 koop- en 2 houdadviezen zijn. Dit resulteert in een neutrale tot licht positieve consensus met een rating van 4 sterren van de 5. De slotkoers noteerde gisteren een bedrag van 2,75 euro.

Analist Alain Servais en Mark Gevens van Ageas Bank blijven bij een hold-advies over het aandeel Deceuninck . Het aandeel heeft in 2008 een omzetdaling van 4,2% geboekt, tegen een daling van de omzet in het vierde kwartaal van 12%. Deze resultaten zijn lager dan de consensusverwachtingen. Deceuninck verwacht een nettoverlies van 5 miljoen euro over heel 2008, de analisten van Ageas vermoeden dat dit verlies groter kan zijn. De bovengenoemde opmerkingen is voor analisten Alain Servais en Mark Gevens een reden om het aandeel op hold te laten staan.

Hieronder een grafiek van hoe het aandeel het jaar 2008 heeft doorlopen.

Deceuninck .JPG>
Bron: Thomson Reuters

Het aandeel Deceuninck heeft een paar forse klappen gekregen in het jaar 2008. Zo zakte het aandeel midden januari van 15 euro naar ongeveer 12,50. Deceuninck bleef vanaf dat moment tot eind juni rond de 12/13 euro staan. De tweede forse daling werd in begin juli geconstateerd en liep door tot midden juli tot een bedrag van 7 euro. De koers van het aandeel bleef een tijd lang op 7 euro staan en klapte begin oktober weer in tot 4,50 euro. Het aandeel leefde weer iets op tot ongeveer 6 euro en klapte daarna weer in tot ongeveer 2 euro. Het aandeel noteert nu rond de 2,75 euro.