Analisten vinden actie USG verstandig

De Nederlandse detacheerder USG People NV gaat het mes zetten in zijn organisatie vanwege de verslechterende marktomstandigheden. Dat maakte het uitzendconcern donderdagmorgen bekend. Het zal hier gaan om de vestigingen in Zuid-Europa. Analisten vinden de actie verstandig, maar sluiten niet uit dat het concern meer maatregelen zal gaan treffen in de aankomende periode.

Reoganisatie
USG People NV gaat de organisatie in Frankrijk, Spanje en Portugal optimaliseren vanwege de snel verslechterende marktomstandigheden in deze landen. Daarnaast zal in Nederland pro-actief een optimalisatie worden uitgevoerd, gericht op het op niveau houden van de goede winstgevendheid. Er zullen in totaal 93 vestigingen worden gesloten en het aantal werknemers zal worden teruggebracht met 540 voltijdbanen. De inkrimping van het personeelsbestand zal volgens USG People NV voor een groot deel tot stand komen door natuurlijk verloop.

Daarnaast zullen de huurkosten van het voormalige hoofdkantoor van Start People in Nederland voor het totale bedrag voor de resterende huurperiode in 2008 worden voorzien. De besparing die deze maatregel als ook de inkrimping van het personeelsbestand oplevert zal naar verwachting 25 miljoen euro op jaarbasis bedragen. USG People NV zal hiervoor een eenmalige last nemen van 12 miljoen euro, die zullen worden verwerkt in het vierde kwartaal van 2008. In deze 12 miljoen euro zitten lasten van 20 miljoen euro en een eenmalige subsidieopbrengst in Frankrijk van 8 miljoen euro.

“De Franse, Spaanse en Portugese uitzendmarkten ondergaan een buitengewone neerwaartse beweging als gevolg van de kredietcrisis” zegt Ron Icke, CEO van USG People NV . “In een normale cyclische beweging wisselen economische groei en inkrimping zich veel geleidelijker af. Met de netwerkoptimalisaties die we nu uitvoeren, anticiperen we op aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in 2009.”

USG People NV zal in het vierde kwartaal van 2008 tevens 68 miljoen euro aan goodwill afschrijven, voornamelijk op haar activiteiten in Frankrijk, Spanje en Portugal. Dit is het gevolg van verslechterde kortetermijnverwachtingen door de kredietcrisis. Volgens USG People NV blijven de vooruitzichten voor deze regio de lange termijn onveranderd positief.

Bankconvenanten
In een interview met het ANP stelt financieel directeur Rob Zandbergen dat USG People NV over het afgelopen naar verwachting een recordkasstroom zal hebben. Op dit moment wil de financieel directeur er echter nog niets definitiefs over zeggen. In het vierde kwartaal wist USG People NV zijn schuldpositie onder de 400 miljoen euro te brengen, aldus Zandbergen in het interview. Op dit moment heeft USG People NV afspraken lopen met een aantal banken waaronder Rabobank, ING en Ageas . Onderdeel van het convenant is een verhouding van minder dan 2,5 tussen de winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie goodwill en de nettoschuld (nettoschuld/ EBITDA ). Eind derde kwartaal bedroeg die ratio 1,6. Een groot deel van de schuld is tot 2012 gefinancierd.

Verstandig
Analist Marc Zwartsenburg vindt de ingreep van USG People NV fors wanneer het wordt vergeleken met de eerdere maatregelen die Randstad trof. De analist vindt het een verstandige keus van de uitzender om de lasten in het vierde kwartaal van 2008 te nemen. Hiermee ontziet het concern 2009, aldus Zwartsenburg.

Bij effectenhuis Petercam sluiten ze verdere maatregelen niet uit. Analist Thijs Berkelder vindt de reorganisatie die nu plaats zal gaan vinden logisch. De analist verwacht dat de vertraging in de vraag naar ‘blue collar’ personeel in de Benelux gevolgd zal worden door een vertraging bij de ‘white collar’. Dit zal volgens de analist een volgende ingreep van USG People NV vergen. De analist zal het koersdoel, dat momenteel op 10 euro staat, binnenkort verlagen. Het reduce-advies blijft door de analist gehandhaafd.

Teun Teeuwisse van Ageas Bank vindt de getroffen maatregelen geen verrassing maar wel drastisch. De analist refereert hier net als collega Marc Zwartsenburg aan de eerder getroffen maatregelen bij Randstad en Adecco . Alleen vindt ook Teeuwisse dat USG People NV harder snijdt dan zijn concurrenten, aangezien eenderde van het personeel in Frankijk, Spanje en Portugal verdwijnt. De analist heeft op dit moment een hold-advies uitstaan.

Voorlopig blijven analisten bij hun eerder afgegeven advies. Alleen de analisten van Citigroup hebben hun koersdoel licht opwaarts bijgesteld van 7 euro tot 8 euro. Zij hebben een houdadvies uitstaan. In totaal staan er voor het aandeel 5 koop-, 8 houd- en 4 verkoopadviezen uit, wat een neutrale consensus oplevert. Voor 2009 wordt er door analisten gemiddeld genomen een winst per aandeel verwacht van 1,06 euro. Dit levert een koers/winstverhouding op voor 2008 van 7,72.