Analisten niet blij met toon SBM

De Nederlandse maritiem dienstverlener SBM Offshore verwacht dat 2009 een zwaar jaar zal worden. Dit bleek uit de presentatie van de voorlopige cijfers over 2008. Zonder het bekendmaken van een winstprognose verwacht het concern dat een aantal projecten voor het lopende jaar zullen worden uitgesteld. Analisten waren niet blij met de toon die gezet werd tijdens de conference call en zijn voorzichtiger geworden over het aandeel.

Uitstel
SBM Offshore verwacht dat het zich schrap zal moeten zetten voor het komende jaar door de onrust op de financiële markten. Zo verwacht het concern dat een aantal projecten die het hoopte dit jaar binnen te halen zal worden uitgesteld. De crisis zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om financieringen rondt te krijgen. SBM Offshore is vooral groot in het leveren van varende productie- en opslagschepen aan de olie-industrie en voor deze schepen heeft het een financiering nodig. Daarnaast zorgt de lage olieprijs voor problemen in deze markt, aldus het concern.

Over 2008 wist SBM een nettowinst te realiseren van 227 miljoen dollar waar dit in 2007 nog 263 miljoen dollar bedroeg. Dit betekende een daling van 16%. Het resultaat over 2008 komt overeen met de verwachtingen die het concern eerder uitsprak. Afgelopen zomer verlaagde het concern nog zijn verwachtingen van 280 miljoen dollar tot tussen 225-300 miljoen dollar.

De omzet over 2008 steeg tot een recordhoogte van 3,06 miljard dollar waar het een jaar eerder uitkwam op 2,87 miljard dollar. Aan het eind van 2008 had SBM Offshore voor een bedrag van 9,24 miljard dollar aan opdrachten in de boeken staan. De orderportefeuille was in eind 2007 nog 7,95 miljard dollar.

Wijziging dividendbeleid
SBMheeft het voorstel gedaan om het dividend over 2008 te handhaven op 93 dollarcent, wat overeenkomt met het dividend dat vorig jaar werd uitgekeerd aan aandeelhouders. Waar aandeelhouders voorheen altijd de keus hadden in welke vorm zij het dividend uitgekeerd zouden willen hebben, in contanten of aandelen, maakt SBM Offshore voor dit jaar een uitzondering. Het concern zal het dividend voor de helft uitkeren in contanten, de overige helft in aandelen. Op deze wijze wil de dienstverlener zoveel mogelijk flexibiliteit houden omtrent de financiële middelen.

Over het algemeen genomen is de verhouding tussen de keuze van de uitkering van het dividend dat 70% kiest voor contanten en 30% voor uitkering in aandelen. Op dit moment heeft SBM Offshore 146 miljoen aandelen uitstaan. Dit zou betekenen dat wanneer elke aandeelhouder zijn dividend in contanten zou uitbetaald willen krijgen dit SBM offshore 136 miljoen dollar zou kosten. Door te bepalen dat aandeelhouders geen keuze hebben in de wijze van uitbetaling hoeft SBM Offshore maar de helft van 136 miljoen dollar oftewel 68 miljoen dollar uit te keren. Wanneer de normale verdeling zou worden genomen (70% om 30%) zou SBM Offshore 95,2 miljoen dollar aan dividend moeten uitkeren. Door de aandeelhouders geen keuze te bieden over de wijze van uitbetaling bespaart SBM Offshore 27,2 miljoen dollar. Op 18 mei zal het dividend van SBM Offshore worden uitgekeerd.

Geen winstprognose
Het huidige klimaat heeft SBM Offshore genoodzaakt geen winstprognose af te geven voor 2009. Dit is vanwege de onzekerheid rond de beoogde orders. Het verwacht dat toekenning van nieuwe opdrachten in 2009 waarschijnlijk worden uitgesteld als gevolg van de economische situatie. Op korte termijn zal het toekennen van nieuwe projecten waarschijnlijk worden vertraagd. Door de economische onrust en de lagere olieprijs zijn sommige projecten minder rendabel geworden en zullen deze naar verwachting worden uitgesteld. Wel verwacht de dienstverlener dat de EBIT-marge bij de divisies turnkey en services zullen herstellen tot 5-10%.

Toon zorgt voor onrust
Analist Quirijn Mulder van ING verlaagde op 26 januari al het koersdoel voor SBM Offshore van 15 euro tot 10 euro naar aanleiding van het veranderende investeringsklimaat. Daarnaast zijn er volgens de analist grotere zorgen over de omzet aangezien de olieprijs moeilijk te voorspellen is. De analist verwacht dat de resultaten die het concern dinsdag presenteert in lijn zullen zijn met de verwachting die in augustus 2008 is afgegeven.

De analisten van Beursexpres stellen dat ondanks dat klanten hun orders eventueel uit zouden stellen de lange termijn vraag naar de diensten van SBM Offshore niet in het geding komt. Geduid wordt op de stabiele inkomsten uit de leasevloot en uit de onderhoudsservice-contracten. Hierdoor kunnen de kasstromen sterk in tact blijven, aldus de analisten. Mede op basis van het voorgaande blijft het aandeel op kopen staan.

Analist Izaks van Beleggers Belangen verwacht voor dit jaar een winst per aandeel van 1 euro. Izaks verwacht dat het bedrijf de winsten van 2007 kan herhalen. Verder wordt gesteld dat een eventuele teruglopende vraag de resultaten van het bedrijf kan gaan drukken. Mede op basis van het voorgaande blijft het advies op houden staan.

Analist Margarita Shevtsova heeft het advies voor SBM Offshore verlaagd van buy naar hold. Het koersdoel heeft de analist verlaagd van 18 euro tot 12 euro. Ondanks dat de gepresenteerde resultaten in lijn lagen met de verwachtingen van de analist was de toon die gezet werd op de conferance call niet iets waar Shevtsova enthousiast van werd.

Het koersdoel voor SBM Offshore is door de analisten van Credit Suisse verlaagd naar 16 euro van 18 euro. De analisten hebben hun taxaties voor 2009 en 2010 verlaagd met 16% en 21%. Dit als gevolg van een verzwakte orderstroom.

Zoals blijkt uit de reacties van analisten is het gemiddeld koersdoel voor het aandeel gedaald tot iets meer dan 16 euro (16,03 euro). Voor het aandeel staan op dit moment 14 koop-, 9 houd- en 3 verkoopadviezen uit waardoor de consensus voor het aandeel overwegend positief is. De analisten verwachten voor 2009 een winst per aandeel van 1,77 euro, waardoor de koers/winstverhouding voor 2009 momenteel 5,61 bedraagt.