Ordina kent twee gezichten

Voor de Nederlandse automatiseerder Ordina was 2008 een jaar met twee gezichten. Het concern wist bepaalde verwachtingen nog niet te realiseren waardoor het heeft besloten activiteiten af te stoten. Mede hierdoor leed het concern over 2008 een fors nettoverlies, het eerste in zijn bestaan. Daar tegenover staat dat het concern opnieuw goed is gegroeid en wil met het een rendementsverbeteringsprogramma de kosten terugdringen.

Nettoverlies
Over 2008 kwam de omzet van Ordina uit op 695,5 miljoen euro. Ten opzichte van 2007 is dit een toename van ongeveer 5%. Ordina zal op 1 april zijn onderdeel Business Process Outsourcing (BPO) van de hand doen. Op de verkoop van het BPO-onderdeel leed Ordina in 2008 een verlies van 32 miljoen euro. Onderaan de streep bleef een verlies over van 81,1 miljoen euro. Tot en met halverwege 2008 stond het concern nog op winst. Het verlies was het eerste in zijn 35 jarig bestaan. Door het verlies heeft Ordina besloten over 2008 geen dividend uit te keren.

De recurring EBITA-mrage inclusief BPO kwam uit op 5,2%, waar dit in 2007 nog 9,3% was. Hierbij zijn de eenmalige kosten en voorzieningen die verband houden met de in december 2008 aangekondigde reorganisatie, bijzondere waardeverminderingen, het transactieverlies op de aangekondigde verkoop van alle aandelen in Ordina BPO B.V. en de in 2008 gerealiseerde verkoopwinst op de Technical Automation-activiteiten niet inbegrepen. De netto schuldpositie bedraagt ultimo 2008 85,1 miljoen euro. Dit is 1,6x de aangepaste EBITDA en daarmee binnen de gestelde beleidslijnen van Ordina .

Over het begin van 2009 is Ordina niet ontevreden. Naar verwachting zal het onderliggend resultaat onder druk komen te staan door een prijsdaling van 2-3%. Het concern stelt dat de economische ontwikkelingen het moeilijk maken om de markt te voorspellen. Om de uitdagende periode het hoofd te kunnen bieden

Ordina kondigde ook aan dat medewerkers van het concern dit jaar geen salarisverhoging zullen krijgen. Op dit moment werken er ruim 5.300 mensen bij Ordina . In het tweede kwartaal zullen er, als gevolg van een reorganisatie, circa 300 banen worden geschrapt.

RONALD KASTEEL CEO ORDINA, OVER DE JAARCIJFERS 2008:

“2008 was voor Ordina een jaar met twee gezichten. Enerzijds zijn onze verwachtingen op het gebied van Business Process Outsourcing niet uitgekomen. Hogere dan oorspronkelijk geplande investeringen, het wegvallen van een belangrijke klant waardoor er onvoldoende schaalgrootte resteerde en een sterk verslechterd marktklimaat, hebben ons doen besluiten deze activiteiten niet langer binnen Ordina te continueren. Vorige week hebben wij aangekondigd dat de BPO-activiteiten per 1 april aanstaande aan Centric worden verkocht. Een grote bijzondere waardevermindering op gedane investeringen en een negatief transactieresultaat op de vervreemding aan Centric veroorzaken een fors nettoverlies over 2008. Tegelijkertijd zijn we opnieuw goed gegroeid in de voor ons belangrijke markten, zowel in Nederland als België. Vooral de start van het jaar was uitstekend, met het winnen van een aantal grote, zeer aansprekende projecten. In de loop van het tweede kwartaal ondervonden wij enige druk op het rendement van enkele grote nieuwe opdrachten. Daardoor bleef de operationele marge in het eerste halfjaar achter bij de uitgesproken verwachting. Ordina heeft in de 2e helft van 2008 een rendementsverbeteringsprogramma en reorganisatie aangekondigd. Hiermee willen wij structurele kostenbesparingen realiseren die leiden tot de verbetering van onze winstgevendheid.

Nu alle aandelen in Ordina BPO B.V. per 1 april aanstaande verkocht worden, kunnen wij ons volledig concentreren op een gezonde en winstgevende toekomst in Consulting, ICT en Application Outsourcing. Door het succesvol uitvoeren van het rendementsverbeteringsprogramma en reorganisatie en een bewezen strategische marktpositionering is Ordina goed gewapend tegen de uitdagende marktomstandigheden waarin wij ons bevinden.”


Koersdoel gelijk
De analisten van ABN AMRO blijven voorlopig bij hun houdadvies. De analisten vinden dat de verkoop van de BPO-activiteiten positief is omdat Ordina zich hierdoor weer kan richten op zijn belangrijkste activiteiten. De analisten wijzen op de enorme daling van de operationele marge, van 9,3% in 2007 naar 5,2% in 2008. Volgens de analisten wijst dit op een significante tik van de economische crisis op de activiteiten van het concern.

Naar aanleiding van de resultaten hebben tot op heden alleen de analisten van CA Chevreux hun koersdoel voor het aandeel neerwaarts bijgesteld van 5 euro naar 2,50 euro. Voor het aandeel staan op dit moment 2 koop-, 7 houd- en 5 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus voor het aandeel licht negatief is. Opvallend is dat de recent afgegeven koersdoelen allen 2,50 euro zijn ( CA Chevreux, Rabo Securities en Kepler Research). Met een slotkoers van 2,13 euro levert dit een verwacht rendement op van ongeveer 17%.