USG People biedt geen verrassingen

Woensdagmorgen maakte het Nederlandse uitzendconcern USG People NV zijn resultaten over 2008 bekend. Het concern sloot 2008 af met een stevig verlies. USG People NV verwacht dan ook dat het voor het lopende jaar dieper in de kosten zal moeten snijden. Analisten vonden over het algemeen genomen de cijfers teleurstellen en blijven mede daarom behouden voor het aandeel.

Duidelijk minder
In het vierde kwartaal van 2008 boekte USG People NV een nettoverlies van 77 miljoen euro. In 2007 werd in hetzelfde kwartaal nog een winst geboekt van 36 miljoen euro. Exclusief eenmalige posten realiseerde het bedrijf wel winst, 18 miljoen euro tegen 42 miljoen euro een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet tot 952 miljoen euro.

De resultaten van het vierde kwartaal werden sterk beïnvloed door een eenmalige last van 25 miljoen euro voor herstructurering en een incidentele subsidieopbrengst van 8 miljoen euro.

Over geheel 2008 bleef er onderaan de streep een nettowinst over van 17 miljoen euro, waar dit in 2007 nog 140 miljoen euro was. De omzet kwam uit op 4 miljard euro, een groei van 4% ten opzichte van 2007. De stijging is voor een deel toe te wijzen aan acquisities die zijn gedaan in 2007 en 2008 maar ook laatcyclische diensten in het specialistische segment en het midden- en kleinbedrijf lieten een groei zien in 2008. Op jaarbasis bedroeg de onderliggende EBITA 226 miljoen euro (5,6% van de omzet), wat een daling was van 13% ten opzichte van de EBITA van 260 miljoen euro (6,7% van de omzet) die in 2007 werd gerealiseerd. Voor 2009 verwacht de uitzender dat het harder in de kosten zal moeten snijden. De omzet zal zich naar verwachting ook begin dit jaar negatief ontwikkelen.CEO Ricke stelt dat USG People NV ondanks de moeilijke marktomstandigheden een goede prestatie heeft neergezet:

” We sluiten het jaar af met een hogere omzet. De economische barometer wijst in Europa inmiddels op stormachtige omstandigheden voor de arbeidsmarkten. In de laatste maanden van het jaar was dat voor onze activiteiten over de gehele linie duidelijk merkbaar. Vooral in de landen buiten Nederland en België, waar de vraag naar flexibel werk meer afhankelijk is van de productie in de industrie, viel de vraag naar arbeidsmarktdiensten sterk terug. In Nederland en België, waar USG People NV een sterke positie heeft, liep de vraag meer geleidelijk terug.

We spelen slagvaardig in op de onzekere marktontwikkelingen door de organisatie en het netwerk te optimaliseren en aan te passen aan de marktsituatie. Door deze operaties verlagen we de kosten en vergroten we tevens onze structurele winstpotentie in een aantal landen. Zo handhaven we onze posities ook voor de lange termijn. De nadruk ligt nu sterk op terugdringing van de kosten en in het lijn brengen van onze organisatie met de lagere volumes. In een aantal landen zijn herstructureringsoperaties in het laatste halfjaar van 2008 voor een belangrijk deel ingezet waarvoor reeds € 25 miljoen in het resultaat van 2008 is opgenomen.

Daarnaast focussen we op versterking van onze vermogensstructuur. De operationele kasstroom wordt daardoor in belangrijke mate aangewend voor het terugbrengen van onze schuldpositie. In dit kader is er dit jaar gekozen voor stockdividend. In het laatste halfjaar van 2008 nam de schuldpositie af met € 155 miljoen. Over 2008 behaalden we een recurring EBITA marge van 5,6% waarmee we, gegeven de marktomstandigheden in de laatste helft van het jaar, een goede prestatie hebben neergezet."


Zwak
Analist Thijs Berkelder van effectenhuis Petercam is te spreken over hoe USG People NV de schuld aan het eind van 2008 heeft weten te reduceren. De resultaten bevestigen volgens de analist de waarneming dat de markt in sterke mate aan het verslechteren is. Berkelder vindt het begrijpelijk dat de uitzender geen outlook heeft afgegeven, maar stelt dat dit ervoor zorgt dat er nu helemaal geen houvast is. De analist verwacht dat het aandeel onder druk zal blijven staan en handhaaft mede daarom zijn verkoopadvies.

De analisten van ABN AMRO vonden de resultaten zwakker dan voorzien. De analisten constateren in de resultaten dezelfde tendensen als bij branchegenoot Randstad , om zich tegen de moeilijke marktcondities te verweren. De analisten zijn echter van mening dat USG People NV minder mogelijkheden heeft om zijn kosten en baten aan te passen in vergelijking met Randstad . De analisten handhaven hun houdadvies voor het aandeel.

Voor analist Teun Teeuwiste van Ageas Bank waren de resultaten die USG People NV presenteerde niet verrassend. De omzet was conform de verwachting van de analist en de EBITA-marge was licht onder de raming. Volgens de analist presteerde het concern in het vierde kwartaal van 2008 beter dan de markt door haar laatcyclische karakter. De analist handhaaft zijn hold-advies en hanteert een koersdoel van 5,50 euro.

Analist Nathalie Sierens van KBC Securities vindt de resultaten die USG People NV woensdagmorgen presenteerde zwak. De REBITA daalde met 41% tot 43 miljoen euro, wat onder de verwachting van de analist van 47 miljoen euro is en onder de consensus van 45 miljoen euro. Sierens stelt dat het duidelijk is dat de uitzender zich sneller zal moeten aanpassen aan de kosten. De analist zal haar verwachtingen voor het aandeel verlagen op basis van de zowel de markt- als de bedrijfssituatie. Het houdadvies blijft voorlopig gehandhaafd. Het koersdoel staat onder herziening.

Voor het aandeel staan op dit moment 5 koop-, 8 houd- en 4 verkoopadviezen uit. Hierdoor is de consensus voor het aandeel neutraal. Voor 2009 verwachten de analisten een winst per aandeel van 1,14 euro, wat resulteert in een koers/winstverhouding voor 2009 van 5,30.