Analisten verrast door impairmentlast BAM

Het Nederlandse bouwbedrijf BAM heeft in het vierde kwartaal van 2008 een nettoverlies geleden door een afschrijving op de goodwill. Dit bleek uit de presentatie donderdagmorgen van de jaarresultaten. Analisten waren verrast door deze afschrijving, maar blijven desondanks dit buitengewoon positief over het aandeel.

Resultaten
In het vierde kwartaal van 2008 heeft BAM een verlies moeten boeken door een impairmentlast van 100 miljoen euro bij de overgenomen projectontwikkelaar AM. Het nettoverlies kwam hierdoor in dit kwartaal uit op 29,6 miljoen euro. BAM stelt dat door de verslechterende omstandigheden in de woningmarkt de goodwill die is betaald bij de overname van AM en haar dochterondernemingen, 250 miljoen euro, hier 100 miljoen op moet worden afgewaardeerd. BAM kijkt ondanks de verslechterende marktomstandigheden terug op een succesvol 2008. Na een afwaardering van goodwill van 100 miljoen euro kwam de nettowinst uit op 161,9 miljoen euro. In 2007 was dit nog 268,3 miljoen euro. BAM stelt dat alle sectoren hebben bijgedragen aan de winst. Alleen de sector Vastgoed liet een scherpe daling zien. Daarnaast resulteerde een lagere koers van het Britse pond in een negatief effect op het nettoresultaat van circa 13 miljoen euro. De winst per aandeel daalde van 2,15 euro in 2007 tot 1,21 euro in 2008.

De omzet nam in 2008 met 3,5% toe. Deze omzettoename komt voor ,64% voort uit autonome groei en voor 1,4% uit acquisities. Valutakoersverschillen hebben een negatief effect van 4,3% gehad. De orderportefeuille bedroeg eind 2008 13,1 miljard euro, waar dit aan het einde van het derde kwartaal van 2008 nog 14,1 miljard euro bedroeg.Door de daling van de winst en de goodwill-afschrijving is het dividend ook lager. Over 2007 werd er nog een dividend uitgekeerd van 90 eurocent, over 2008 zal dit nog maar 50 eurocent zijn. Het voorstel komt overeen met een pay-out van 41,8% op basis van het nettoresultaat over 2008 van 161,9 miljoen euro. Het dividendrendement op gewone aandelen bedraagt hiermee 7,8% op basis van de slotkoers 2008. In 2007 was dit nog 5,6%.

BAM heeft vanwege de snel wisselende omstandigheden in alle markten waarin het concern actief is besloten geen winstprognose af te geven voor 2009. De in 2006 in de strategische agenda voor 2009 gedefinieerde omzet- en winstdoelstellingen zullen in het huidige economische klimaat volgens BAM buiten bereik blijven en daarom heeft het concern deze losgelaten.

Onverwachte afschrijving
Effectenhuis Petercam heeft het advies en koersdoel voor BAM verlaagd. Het advies gaat van add naar hold en het koersdoel van 9,70 euro tot 7 euro. Analist Bart van den Wijngaard is teleurgesteld over de onderliggende resultaten als gevolg van het verliezen van orders in de vastgoedtak. Darnaast verwacht de analist dat de markt niet blij zal zijn met het korten op het dividend. Wijngaard verwacht op korte termijn geen herstel van de resultaten.

Analist Andre Muller van Kepler Research was verrast door de afschrijving van 100 miljoen euro op de goodwill die is betaald bij de overname van AM en haar dochterondernemingen. Door deze afschrijving is volgens de analist het dividend aangetast wat beleggers zal teleurstellen. De resultaten waren voor de rest in lijn met de verwachtingen van Muller en mede daarom handhaaft hij zijn koopadvies voor het aandeel.

De analisten van KBC Securities vonden de resultaten in lijn met de verwachtingen. De divisie Property vinden de analisten wel een teleurstelling maar dit is gecompenseerd door Construction en Civil Engineering . De analisten gaan er al vanuit dat zij hun verwachtingen voor 2009 neerwaarts zullen bijstellen, De analisten blijven voorlopig bij hun accumulate-advies met een koersdoel van 8,50 euro.

Voor analist Edwin de Jong van SNS Securities waren de resultaten van BAM licht teleurstellend. De analist had niet gerekend op een afwaardering van 100 miljoen euro op de goodwill die is betaald bij de overname van AM en haar dochterondernemingen. De Jong vindt wel dat het orderboek nog goed is gevuld en handhaaft mede daarom zijn koopadvies. Het koersdoel is vastgesteld op 11,50 euro.

De analisten van ABN AMRO constateren goede operationele prestaties van de bouwer in 2008, ondanks de snel verslechterende markt. Volgens de analisten is het goed gevulde orderboek voor de korte termijn een goede basis voor de rest van 2009, hoewel het management van BAM voorzichtig is voor wat betreft de toekomst. BAM geeft namelijk aan dat door de huidige economische omstandigheden de stategische doelen voor 2009 niet gehaald zullen worden. Deze werden overigens geformuleerd in 2006. Verder is de solvabiliteit enigszins verzwakt, maar het management gaf aan dat de bankcovenanten was tegemoet gekomen. Mede gebaseerd op de lage waardering en aantrekkelijk gevulde orderportefeuille handhaven de analisten hun koopadvies.

Geen van de analisten heeft voor BAM een verkoopadvies afgegeven. Er staan 12 koop- en 3 houdadviezen uit, waardoor de consensus voor het aandeel buitengewoon positief is. Er is een flinke range in de afgegeven koersdoelen. Het hoogste koersdoel is van SNS Securities, 11,50 euro. Het laagste koersdoel is van Petercam, 7 euro. Het gemiddeld koersdoel bedraagt momenteel 8,90 euro.