Consensus Grolsch op houden

De consensus over het aandeel Grolsch is na de update van gisteren naar houden gegaan. Desondanks noteert het aandeel nog rond de 4 euro onder het gemiddelde koersdoel. Dit jaar loopt de waardering op de beurs voor het aandeel wat terug getuige de gedaalde koerswinstverhouding. Momenteel bedraagt de forward pe (de huidige koers gedeeld door de winst uit 2006) 24,5, dit is 3 punten lager dan in 2006. Een belegging in het aandeel dit jaar levert tot nu toe een rendement op van -9,70% (inclusief 2,43% dividendrendement).

Analist Peter van der Lely van Iris Research zette gisteren zijn advies terug naar houden, redenen hiervoor zijn de technische en kwantitatieve aspecten van het aandeel momenteel. Analist Alain Servais van Ageas Bank herhaalde gisteren ook zijn houdadvies voor het aandeel.

Analist Karel Zoete van Rabo Securities verhoogt het advies voor Grolsch naar hold naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarcijfers. De analist is positiever geworden vanwege de gepresenteerde cijfers. De volumegroei in Nederland en Groot-Brittanië heeft de analist verrast, vooral omdat dit voor de bierbrouwer de twee belangrijkste markten zijn. Wel wordt het koersdoel neerwaarts bijgesteld.

Financiële resultaten
  • De volumegroei en een positief prijseffect in binnen- en buitenland resulteerden in een netto-omzetstijging van 8% naar € 164,1 miljoen (2006: € 152,2 miljoen). Dit is inclusief een negatief wisselkoerseffect van € 1,4 miljoen als gevolg van de zwakkere Amerikaanse en Canadese dollar.

  • De bedrijfslasten exclusief afschrijvingen stegen met € 12,0 miljoen (9%), met name door volumegroei en mixontwikkeling, door hogere marketinguitgaven vanwege de introductie van de nieuwe retourfles in Nederland, gestegen grondstofprijzen en verpakkingskosten en hogere debiteurenvoorzieningen.

  • Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen ( EBITDA ) steeg met € 0,6 miljoen naar € 26,8 miljoen (2006: € 26,3 miljoen). Bij vergelijking dient rekening te worden gehouden met de eenmalige effecten in 2006 van per saldo € 0,9 miljoen negatief (€ 3,4 miljoen transitiekosten in de Verenigde Staten en € 2,5 miljoen opbrengst van activa betreffende de oude brouwerij in Enschede–Noord).

  • Het resultaat voor belastingen is € 10,3 miljoen (2006: € 9,1 miljoen). Exclusief eenmalige effecten bedraagt de stijging € 0,4 miljoen.

  • De belastingdruk daalde van 28,8% tot 26,8% als gevolg van een tariefsaanpassing in Nederland.

  • De nettowinst steeg met 17% tot € 7,6 miljoen. Exclusief eerdergenoemde eenmalige effecten steeg de nettowinst met € 0,5 miljoen, inclusief hogere marketinguitgaven samenhangend met de timing van nieuwe productintroducties.

  • Winst per aandeel over 1e helft 2007 bedraagt € 0,45 (2006: € 0,38).

  • De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedraagt over de eerste helft van 2007 € 22,0 miljoen (2006: € 22,1 miljoen). Deze is volledig ingezet voor extra investeringen ter vervanging van kratten en flessen, de uitbreiding van gist- en lagercapaciteit, en aankopen van horecapanden. • Inzake het EC dossier is de door Grolsch betwiste boete als een niet uit de balans blijkende verplichting verwerkt. In juli heeft Grolsch de door haar betwiste boete voorlopig afgedragen.