Consensus AVH positief

Ondanks de halvering van de winst over 2008 blijft de consensus over Ackermans & Van Haaren positief. Het was vooral de participatie in Ageas die de resultaten van het bedrijf hard omlaag duwden. Ondanks de mindere resultaten zijn er geen analisten die het aandeel overgewaardeerd vinden. Van het aandeel wordt een flinke outperformance verwacht gezien de diverse relatief hoge koersdoelen die voor het aandeel uitstaan.

Het resultaat van de deelnemingen (voor meerwaarden private equity) bedroeg 136,4 miljoen euro over boekjaar 2008 (versus 183,2 miljoen euro over 2007) Het nettoresultaat daalde tot 114,6 miljoen euro omwille van beperktere meerwaarden en bijzondere waardeverminderingen (Groupe Flo, Distriplus, Ageas aandelen). De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om het dividend stabiel te houden op 1,39 euro.

De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren NV deelt mee dat het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) van het boekjaar 2008 114,6 miljoen euro bedroeg, t.o.v. 241,4 miljoen euro in 2007.