TKH ziet markt verslechteren

De TKH Group, voorheen Twentsche Kabel, presenteerde woensdagmorgen zijn resultaten over 2008. Het concern moest een winstdaling rapporteren over het vierde kwartaal van 30,3%, maar wist over 2008 de winst te laten groeien. De behaalde resultaten zijn redelijk in lijn met de verwachtingen van analisten. Voorlopig is geen enkele analist negatief over het aandeel.

Slecht vierde kwartaal
In het vierde kwartaal van 2008 zag TKH zijn winst dalen met 30,3% tot 13,1 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedroeg de nettowinst nog 18,8 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld genomen op een nettowinst van 11 miljoen euro. De omzet kwam uit op 224,9 miljoen euro, waar analisten gemiddeld genomen waren uitgegaan van een omzet van 258 miljoen euro. Het betekende een lichte stijging van 0,3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Over geheel 2008 werd een winstgroei gerealiseerd van 12,4%. De nettowinst over 2008 kwam uit op 50,3 miljoen euro, waar deze in 2007 nog uitkwam op 44,8 miljoen euro. Dit was in lijn met de verwachtingen van 48-50 miljoen euro die het concern eerder uitsprak. De omzet steeg met 19% tot 997 miljoen euro, waarvan 6,1% autonoom. De EBITA liet een stijging zien van 21,7% waarmee deze uitkwam op 80,2 miljoen euro.Alexander van der Lof, CEO van TKH, stelt in een reactie het volgende:

“De in het vierde kwartaal verder verslechterende marktomstandigheden hebben ook invloed gehad op de activiteiten van TKH. Deze verslechterende marktomstandigheden zullen ook de komende tijd aanhouden en TKH zal haar organisatie daar waar nodig hierop aanpassen. TKH’s strategie om haar activiteiten in meerdere product-/marktcombinaties te positioneren, geeft TKH een goede uitgangspositie en beperkt risico’s. In een aantal segmenten biedt deze strategie TKH groeikansen, waar wij met onze sterke financiële positie op in kunnen spelen. Hiermee zullen we onze solide marktposities de komende jaren verder kunnen versterken.”

TKH heeft een dividend voorgesteld van 66 eurocent per aandeel, wat gelijk is aan wat er vorig jaar over 2007 werd uitgekeerd. Dit betekent een pay out-ratio van 46,2%. In lijn met het beleid van de afgelopen heeft TKH voorgesteld om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren.

TKH stelt dat sinds het vierde kwartaal van 2008 de markten waarin het concern actief is verder zijn verslechterd. Vooral de businesssegmenten Industrial en Building Soluties zullen last hebben van de bezuinigingen die klanten van TKH momenteel doorvoeren. TKH ziet wel voor de korte termijn perspectief voor de divisie Telecom Solutions, doordat in dit segment klanten een hoge prioriteit geven aan investeringen. Het concern heeft echter voor de langere termijn geen verwachtingen afgegeven.

Verwacht
Analist Bart van den Wijngaard van effectenhuis Petercam vindt de resultaten in lijn met de verwachting. De analist maakt zich wel zorgen over het concern. Volgen Van den Wijngaard zullen de economische omstandigheden vooral hun weerslag hebben op de divisie Buiding en Industrial Solutions.

In de ogen van de analisten van ABN AMRO geeft het vertrouwen dat TKH het dividend stabiel laat en dat de doelstellingen voor de langere termijn blijven staan. Volgens de analisten zijn de balans alsmede de vooruitzichten voor de toekomst van TKH sterk. De analisten handhaven hun houdadvies voor het aandeel vanwege de onduidelijkheden voor de korte termijn, waarbij volgens de analisten de economische crisis zijn weerslag kan hebben op de winst in 2009 en 2010.

Analist Martijn den Drijver blijft vooralsnog bij zijn accumulate advies. De analist vindt het logisch en daarmee niet verrassend dat TKH geen verwachtingen heeft uitgesproken. Den Drijver blijft positief over het aandeel onder meer door de focus van TKH op innovatie.

Er zijn voor TKH op dit moment 5 koop- en 6 houdadviezen afgegeven. Voor het aandeel staat op dit moment geen enkel verkoopadvies uit. Hierdoor is de consensus voor het aandeel licht positief. Voor 2009 gaan analisten gemiddeld genomen uit van een winst per aandeel van 1,32 euro, waardoor de koers/winstverhouding voor 2009 op dit moment 5,42 bedraagt.