ForFarmers N.V.: Goedkeuring mededingingsautoriteit voor verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta

Lochem, 29 september 2023                            

Goedkeuring mededingingsautoriteit voor verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta


De Belgische mededingingsautoriteit heeft de verkoop door ForFarmers van haar Belgische mengvoeractiviteiten aan Arvesta vandaag goedgekeurd. Deze transactie was aangekondigd op 4 april 2023 en houdt in dat Arvesta de mengvoeractiviteiten, de medewerkers, de productielocatie in Izegem en de fabriekslocatie in Ingelmunster in West Vlaanderen van ForFarmers België overneemt.
De ForFarmers verkoopactiviteiten in België van co-producten, de biologische voeders van Reudink en de paardenvoeders van Pavo vormen geen onderdeel van deze transactie.

De transactie wordt midden oktober afgerond. Dan zal ForFarmers van Arvesta een nettobedrag van €25 miljoen in contanten ontvangen conform de (ver)koopovereenkomst.

Deze transactie past in de strategische focus van ForFarmers , waarbij de nadruk ligt op ecologisch én economisch rendement. Deze overname is ook in lijn met Arvesta’s voortgezette strategie en het versterkt haar positie op de Belgische markt ten gunste van de klant om zo verder te bouwen aan de landbouw van de toekomst.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel ForFarmers
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis een leidende voerproducent in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 circa €3,3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

Bedrijfsprofiel Arvesta
Arvesta bouwt op duurzame wijze aan de landbouw van de toekomst dankzij haar unieke expertise en innovatieve smart farming oplossingen. We zijn actief in veevoeding, land- en tuinbouw en retail met onze 200 Aveve-winkels. Zo helpen we boeren groeien en hun rendement verhogen. Met meer dan 2000 experts en 40 sterke merken is Arvesta een kenniscentrum voor zowel landbouwers als consumenten. Als full serviceprovider voor boer en tuinder is Arvesta een vooraanstaande speler in België én ook internationaal actief met vestigingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zo realiseren we een jaarlijkse omzet van 1,9 miljard euro. 
www.arvesta.eu
Stephanie Deleul, Communications Manager
M: +32 (0) 476 94 35 65 • E: Stephanie.Deleul@arvesta.eu


TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.