DPA Group N.V. boekt omzet- en winstgroei in eerste kwartaal 2018

Hoofdpunten eerste kwartaal 2018:

  • Omzet: 39,8 miljoen euro (Q1 2017: 31,1 miljoen euro)
  • Brutowinst: 11,6 miljoen euro (Q1 2017: 8,7 miljoen euro)
  • Brutomarge: 29,1% van de omzet (Q1 2017: 27,9%)
  • EBITDA : 3,3 miljoen euro (Q1 2017: 2,3 miljoen euro)
  • Nettowinst: 1,8 miljoen euro (Q1 2017: 1,1 miljoen euro)
Kerncijfers DPA Group N.V. 1
in miljoenen euro's tenzij anders aangegeven
Q1 2018 Q1 2017
Omzet 39,8 31,1
Brutowinst 11,6 8,7
Brutomarge 29,1% 27,9%
EBITDA 3,3 2,3
Nettoresultaat 1,8 1,1


1. Op deze cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd  

Eric Winter, CEO van DPA , over de eerste kwartaalcijfers:
In 2017 heeft DPA geïnvesteerd in ruim 50 fte extra recruiters en accountmanagers om de sterke groei te kunnen faciliteren. Om de synergie in de organisatie te vergroten, hebben we een nieuw organisatiemodel ingericht. Hierbij zijn de business units samengebracht in de zeven clusters Finance & Control, Banking & Insurance, Integrated Business Services, IT & Engineering , Legal, Overheid en Participaties. Het is mooi om te zien dat onze investeringen zich in het eerste kwartaal van 2018 vertalen in omzet- en winstgroei."

Resultaten eerste kwartaal 2018
In het eerste kwartaal van 2018 steeg de omzet van DPA met 28,0% naar 39,8 miljoen euro (Q1 2017: 31,1 miljoen). De brutowinst bedraagt 11,6 miljoen euro (Q1 2017: 8,7 miljoen). De productiviteit nam toe en met name als gevolg daarvan steeg de brutomarge naar 29,1% (Q1 2017: 27,9%).

De operationele kosten houden gelijke tred met de omzetstijging en bedragen 8,2 miljoen euro (Q1 2017: 6,4 miljoen). Hiervoor geldt dat DPA onverminderd investeert in werving, selectie en opleiding van eigen professionals.

De winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van goodwill ( EBITDA ) bedraagt 3,3 miljoen euro (Q1 2017: 2,3 miljoen). Deze groei is vrijwel geheel op autonome basis gerealiseerd. DPA behaalde een nettowinst van 1,8 miljoen euro (Q1 2017: 1,1 miljoen).

Autonome groei
Op autonome basis steeg de omzet met 21% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Het gemiddelde aantal eigen professionals in loondienst (fte's) groeide met 32%: van 1.075 naar 1.422. Autonoom steeg het aantal fte's met 25%. Door de groei van het aantal medewerkers in combinatie met een hogere inzetbaarheid is met eigen professionals 31% meer omzet behaald dan in het eerste kwartaal van 2017; autonoom bedraagt de stijging 25%.

10% van de bij opdrachtgevers gewerkte uren is ingevuld met zelfstandige professionals (Q1 2017: 11%). De met zelfstandige professionals gerealiseerde omzet steeg met 7%.

Op autonome basis stegen de operationele kosten met 18%. Per 31 maart 2018 was de verhouding directe-indirecte medewerkers 6,5 (31 maart 2017: 6,2).

Over DPA Group N.V.
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto 'improving your performance' biedt DPA haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn, en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam . Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Bijlage