IN 2017 BEVESTIGDE COIL ZIJN ZEER HOOG RENTABILITEITSNIVEAU

IN 2017 BEVESTIGDE COIL ZIJN ZEER HOOG RENTABILITEITSNIVEAU
ONDANKS DE OPSTARTKOSTEN GEASSOCIEERD MET DE GROTE INVESTERINGEN IN BELGIË EN DUITSLAND

  • De EBITDA 2017 bedraagt 26,2% van de omzet tegenover 24,1% in 2016.
  • Nettoresultaat van 4,2 M€, of 14,1% van de omzet, stabiel ten opzichte van 2016.
  • Onveranderde aanwending (gearing) op 40% van eigen kapitaal, ondanks de grootschalige investeringen (7,2 M€)
  • Versterkte groeiperspectieven
  • Voorstel voor een dividend van 1,00 € per aandeel

Brussel 26 april 2018 (17u45) - Coil, wereldleider op gebied van aluminiumanodisering maakt zijn jaarresultaten bekend voor het boekjaar 2017.

Industriële investeringscyclus succesvol afgerond

COIL heeft zijn grootschalige industriële investeringscyclus in België en Duitsland met succes afgerond om zijn productiecapaciteiten te verhogen en de flexibiliteit van zijn diensten te verbeteren.

De vestiging van Bernburg (Duitsland) heeft zijn productiecapaciteit van dik geanodiseerd aluminium verdubbeld voor de bouw- en architectuurmarkten. Er werd een nieuwe continue anodisatielijn in bedrijf gesteld in het vierde kwartaal met een productiecapaciteit van 15.000 ton. Productielijn 6, die over de beste prestatiestandaarden ter wereld beschikt met betrekking tot afmetingen, neemt sinds begin 2018 de productie over van lijn 3 in België, die nu bepaalde vernieuwingen vereist, na een productieperiode van meer dan 33 jaar.

De vestiging van Landen (België) heeft zijn hoge prestatieniveau bevestigd zowel met betrekking tot kwaliteit als tot productiviteit, na de investeringen in lijnen 1 en 2, respectievelijk in 2014 en 2016. Tegelijkertijd heeft de vestiging zijn activiteiten in de productie gediversifieerd met kleine series geanalyseerd plaatstaal. Er werd een nieuwe anodisatielijn voor serieproductie geïnstalleerd gebaseerd op het nieuwe Aloxide® procedé dat begin 2018 in bedrijf werd gesteld. Deze strategische installatie is uniek ter wereld vanwege zijn hoge niveaus van automatisering en zijn capaciteit om zeer grote afmetingen te hanteren. De installatie is ontworpen om "Just in time" staalplaten te verwerken in overeenstemming met de beschikbaarheid van continu geanodiseerde afwerking. Zij heeft een groot reactievermogen om de ontwikkeling van architectonische projecten te ondersteunen en draagt tevens bij tot het nog verder diversifiëren van het aanbod en klantenbestand van het bedrijf.

Handhaving van hoge marges

De omzet van 2017 bedraagt 29,7 M€, wat in overeenstemming is met de verwachtingen van het bedrijf. De omzet wordt vergeleken met een bijzondere hoge vergelijkingsbasis: de omzet van 2016 kende een stijging van 32,3% en bereikte een nieuw record.

Ondanks de daling van de verkoop en de impact van niet-productieve kosten verbonden aan de inbedrijfstelling van lijn 6 bedraagt de EBITDA 7,8 M€, wat een beperkte daling inhoudt van 2,5% ten opzichte van het afgelopen jaar De EBITDA bedraagt 26,2% van de omzet tegenover 24,1% in 2016. De vermindering van de brutomarge en de verhoging van de personeelskosten worden gecompenseerd door de daling van de andere lasten.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 4,9 M€, wat 16,7% van de omzet vertegenwoordigt tegenover 16,1% in 2016.

Na aftrek van de netto financiële kosten van (0,6 M€) en fiscale lasten van (0,1 M€), bedraagt het netto resultaat 4, 2 M€ of een marge van 14,1%, een stabiel ten opzichte van het afgelopen jaar.

Vereenvoudigde resultatenrekening

in miljoen € 2017 2016
Omzet 29,7 33,0
EBITDA 7,8 8,0
  in % omzet +26,2% +24,1%
Bedrijfsresultaat 4,9 5,3
  in % omzet +16,7% +16,1%
Resultaat voor belastingen 4,3 4,7
Nettoresultaat 4,2 4,7
  in % omzet +14,1% +14,1%

Sterke financiële structuur om de ontwikkeling te ondersteunen

Coil's balansstructuur per 31 december 2017 werd versterkt. Het eigen vermogen is gestegen met 2,9 M€ ten opzichte van 31 december 2016 en bedraagt 32,3 M€. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan het resultaat van het boekjaar (4,2 M€) minus de uitkering van het tussentijds dividend (1,4 M€)

In 2017 investeerde COIL 7,2 M€, waarvan 2,8 M€ in Duitsland en 4,4 M€ in België. Ondanks deze grootschalige investeringen bleef de netto financiële schuld na aftrek van de liquiditeit redelijk en bedroeg 13,0 M€ per 31 december 2017. Dit komt neer op 40% van het eigen vermogen, wat vergelijkbaar is met het resultaat van het jaar daarvoor.

Belangrijke groeiperspectieven

Coil ontwikkelt een offensieve strategie om de geanodiseerde aluminiummarkt te ondersteunen,wat zeer positieve perspectieven op lange termijn heeft. Het bedrijf zette in 2017 een essentiële stap om haar groeistrategie te versnellen naar een uitgebreidere klantenbasis wereldwijd, vooral door "Aloxide" te gebruiken als lokproduct in haar aanbiedingen.

Met deze versterkte en gediversifieerde industriële capaciteit wil COIL haar leiderschap bevestigen en voordeel halen uit de vele reeds bestaande ontwikkelingskansen. In deze zeer gunstige context gaat COIL haar toekomst met vertrouwen tegemoet en keert zij terug naar een normaler investeringsniveau ("capex") van 1,5 M€ per jaar. Voor 2018 heeft het bedrijf als doel een jaaromzet van bijna 30 M€ te bereiken.

Voorstel voor een dividend van 1,00 € per aandeel

De Raad van Bestuur zal de Algemene vergadering van aandeelhouders op 6 juni een voorstel doen voor de uitkering van een dividend van 1,00 euro per aandeel.

Aanvullende informatie

De financiële overzichten werden vastgesteld op 26 april 2018 door de Raad van Bestuur. Zij werden overgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 2017 die kan worden ingezien op de financiële website van het bedrijf (http://investors.coil.be).

Het bedrijf heeft besloten niet langer te communiceren over zijn driemaandelijkse omzetcijfer vanaf het boekjaar 2018, aangezien het verkoopniveau op korte termijn een vervormd beeld kan geven van de prestaties op middellange en lange termijn van het bedrijf.

Agenda

  • 6 juni 2018 Algemene vergadering
  • 19 juli 2018             Omzet van het eerste halfjaar van 2018
  • 2 oktober 2018       Resultaten van het eerste halfjaar van 2018
COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren.

 

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) dat op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag aanbrengt die beschermt en die kan worden gekleurd. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal.

 

Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en zijn hoge recycleerbaarheid.

 

Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's. 
Euronext Growth Paris
Isin: BE0160342011 - ALCOI
Reuters: ALCOI.PA
Bloomberg : ALCOI:EN
www.coil.be


COIL
Tim Hutton
Gedelegeerd bestuurder
tim.hutton@coil.be
Tel: +32 (0)11 88 01 88

 

CALYPTUS
Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net
Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68

Bijlage