Takeda rondt overname van TiGenix af na het verstrijken van de Uitkoopperiode

PERSBERICHT

Takeda rondt overname van TiGenix af na het verstrijken van de
Uitkoopperiode

  • TiGenix wordt een volledige dochteronderneming van Takeda
  • Gewone Aandelen werden geschrapt uit Euronext Brussels
  • De ADS'en werden geschrapt uit Nasdaq en TiGenix is van plan om de ADS-aanbieding te beëindigen en om zijn Amerikaanse meldingsverplichtingen te beëindigen.

Osaka, Japan en Leuven, België, 31 juli 2018, 8.00 u. CEST - Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ('Takeda') en TiGenix NV ('TiGenix') hebben vandaag aangekondigd dat Takeda alle uitstaande gewone aandelen ("Gewone aandelen") (met inbegrip van Gewone aandelen vertegenwoordigd door Amerikaanse deposito-aandelen (American Depositary Shares, 'ADS'en')) en warrants (' Warrants ,' en samen met de Gewone aandelen en de Warrants , de ' Effecten ') van TiGenix heeft verworven na het verstrijken van de uitkoopperiode. 

De uitkoopperiode begon op 6 juli 2018 en verstreek, zoals gepland, op 26 juli 2018. Takeda bevestigde dat vanaf het verstrijken van de tweede uitkoopperiode, een totaal van 9.532.694 Gewone aandelen (inclusief 59.800 Gewone aandelen vertegenwoordigd door ADS'en) en een totaal van 22.500 Warrants werden ingeschreven in de uitkoop en niet zijn ingetrokken. De betaling voor deze Effecten zal naar verwachting aanvangen op 1 augustus 2018.

Gewone aandelen (inclusief Gewone aandelen vertegenwoordigd door ADS'en) en Warrants die niet werden ingeschreven tijdens de uitkoopperiode, zullen aan het einde van de uitkoopperiode beschouwd worden als van rechtswege onder de Belgische wet overgedragen aan Takeda. De fondsen die nodig zijn voor de betaling van de niet-aanbestede Gewone aandelen (inclusief Gewone aandelen vertegenwoordigd door ADS'en) en Warrants zullen worden gedeponeerd bij de Belgische Bank voor Officiële Deposito 's ( Deposito - en Consignatiekas/Caisse des Dépôts et Consignations) ten gunste van de houders van Gewone Aandelen en Warrants die zich niet eerder hebben ingeschreven in de uitkoop. Die houders behouden het recht om EUR 1,78 per Gewoon aandeel te ontvangen en een prijs per Warrant, afhankelijk van de uitoefenprijs en de looptijd van elk van deze Warrants . Om die bedragen te ontvangen, dienen ze contact op te nemen met de Belgische Bank voor Officiële Deposito 's, waar de fondsen gedurende een periode van dertig jaar beschikbaar zullen blijven. Houders van ADS's die niet eerder hebben ingeschreven op het Amerikaans Bod vóór het einde van de uitkoopperiode, zullen de Biedprijs ontvangen (zoals gedefinieerd in de verklaring van het overnamebod op Schedule TO ingediend bij de SEC door Takeda op 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, het 'Schedule TO'), zonder rente, betaalbaar in Amerikaanse dollars volgens de voorwaarden en met inachtneming van de bepalingen vermeld in het Schedule TO.

Op 27 juli 2018 werden de Gewone Aandelen van TiGenix geschrapt uit Euronext Brussels.

De schrapping van de ADS'en uit Nasdaq en het voornemen van TiGenix om de ADS-aanbieding te beëindigen en om zijn Amerikaanse meldingsverplichtingen te beëindigen.
TiGenix diende op 16 juli 2018 een Formulier 25 in bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de ' SEC ') om de schrapping uit de Nasdaq Global Select Market (' Nasdaq ') en intrekking van registratie uit te voeren onder Sectie 12(b) van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd (de 'Exchange Act'). Op 26 juli 2018 werden de ADS's uit Nasdaq geschrapt. Zoals eerder bekendgemaakt, is TiGenix van plan om de bestaande deposito-overeenkomst tussen TiGenix, Deutsche Bank Trust Company Americas en houders van de ADS's (de 'ADS-aanbieding') te beëindigen. TiGenix is eveneens van plan om een Formulier 15 in te dienen bij de SEC om zich uit te schrijven bij de SEC en om de Amerikaanse meldingsverplichtingen van TiGenix te beëindigen.

TiGenix behoudt zich het recht voor om, voor gelijk welke reden, de hierin vermelde indieningen te vertragen, ze in te trekken voorafgaand aan inwerkingtreding en om anderszins zijn plannen te wijzigen inzake de beëindiging van de ADS-aanbieding, verwijdering en opschorting van zijn Amerikaanse meldingsverplichtingen.

# # #

Mediacontacten - Takeda:
Kazumi Kobayashi
Media in Japan
T: +81 3 3278 2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

Luke Willats
Media buiten Japan
T: +41 44 555 1145
luke.willats@takeda.com

Mediacontacten - TiGenix:
Claudia Jiménez                                                         
Senior Director, Investor Relations and Communications                                     
T: +34 91 804 9264                                                                  
claudia.jimenez@tigenix.com                                                   

COMFI
T: +32 2 290 90 92
tigenix@comfi.be

Takeda's inzet voor gastro-enterologie
Gastro-intestinale (GI)-ziekten kunnen complex, slopend en levensveranderend zijn. Takeda erkent deze onvervulde behoefte en, samen met zijn samenwerkingspartners, legt het zich daarom al meer dan 25 jaar toe op het verbeteren van de levens van patiënten dankzij het aanbieden van innovatieve medicatie en gerichte ondersteuningsprogramma's voor patiëntenziekten. Takeda streeft een verbetering na van hoe patiënten omgaan met hun ziekte. Bovendien neemt Takeda het voortouw in bepaalde gebieden van gastro-enterologie die worden geassocieerd met een hoge onvervulde behoefte, zoals inflammatoire darmziekte, maagzuurgerelateerde aandoeningen en motiliteitsstoornissen. Ons GI-onderzoeks- en ontwikkelingsteam onderzoekt ook oplossingen voor coeliakie, leverziekte in gevorderd stadium en microbiome therapieën.

Over Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) is een globaal, R&D-gedreven farmaceutisch bedrijf dat erop gericht is patiënten een betere gezondheid en een mooiere toekomst te bieden door wetenschap te vertalen in levensveranderende geneesmiddelen. Takeda richt zijn R&D op oncologie, gastro-enterologie en neurowetenschappelijke therapeutische zones en vaccinaties. Takeda doet zijn R&D zowel intern als met partners om op vlak van innovatie tot de top te blijven behoren. Vernieuwende producten, in het bijzonder op het gebied van oncologie en gastro-enterologie, net als de aanwezigheid van Takeda in opkomende markten, drijven momenteel de groei aan van Takeda. Meer dan 30.000 medewerkers van Takeda zetten zich elke dag in om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren, in samenwerking met partners in de gezondheidszorg in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, ga naar https://www.takeda.com/newsroom/.

Over TiGenix
TiGenix NV is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de anti-inflammatoire eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te benutten. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven (België) en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, MA (USA). Voor meer informatie, ga naar http://www.tigenix.com.

Toekomstgerichte informatie
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en schattingen bevatten over de verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin TiGenix actief is, verklaringen met betrekking tot de verwachte voltooiing van het overnamebod en verklaringen inzake het verwachte tijdschema voor de uitschrijving en opschorting van de Amerikaanse meldingsverplichtingen van TiGenix, wat een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengt, waaronder de mogelijkheid dat de transactie niet zal plaatsvinden, de impact van algemene economische, industriële, markt- of politieke omstandigheden, en andere risico's en onzekerheden die toegelicht worden in de openbare indiening van TiGenix bij de SEC , inclusief de rubriek "Risicofactoren" van Formulier 20-F van TiGenix zoals ingediend op 16 april 2018, alsook de openbare overnamedocumenten ingediend door Takeda op 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, en de aanbiedings-/aanbevelingsverklaring ingediend door TiGenix op 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld. Dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden door het gebruik van woorden zoals bijvoorbeeld 'denkt', 'anticipeert', 'verwacht', 'is van plan om', 'plant', 'tracht' 'schat', 'kan', 'zal' en 'blijft' en gelijkaardige uitdrukkingen. Ze vertegenwoordigen zaken die geen historische feiten zijn. Dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen van bekende en niet-bekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die werden beschouwd als redelijk toen ze werden gedaan/gemaakt, maar die al dan niet juist kunnen zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren die buiten de controle vallen van TiGenix. Om die reden kunnen de werkelijke resultaten, de financiële voorwaarden, prestaties, timing of resultaten van TiGenix, of de resultaten van de sector, materieel verschillen van de eventuele toekomstige resultaten of prestaties die worden uitgedrukt of kunnen worden afgeleid van dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen. Gezien deze onzekerheden worden geen garanties geboden met betrekking tot de juistheid of redelijkheid van dergelijke toekomstgerichte beweringen, voorspellingen en schattingen. Bovendien gelden de toekomstgerichte beweringen, voorspellingen en schattingen slechts vanaf de datum van de publicatie van dit persbericht. Takeda en TiGenix verwerpen elke verplichting dergelijke toekomstgerichte beweringen, voorspellingen of schattingen aan te passen aan eventuele veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf hieromtrent, of aan eventuele wijzigingen in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke beweringen, voorspellingen of schattingen zijn gebaseerd, behalve voor zover bij Belgische wetgeving verplicht.

Belangrijke bijkomende informatie voor Amerikaanse investeerders
Deze mededeling dient uitsluitend als informatie en is geen aanbeveling, aanbod tot aankoop of uitnodiging tot een aanbod tot verkoop van enige effecten van TiGenix. Het Amerikaans Bod werd gedaan overeenkomstig een aankoopbod en gerelateerd materiaal. Takeda diende een verklaring van het overnamebod op Schedule TO in bij de SEC met betrekking tot het Amerikaans Bod van 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld. TiGenix diende een aanbiedings-/aanbevelingsverklaring op Schedule 14D-9 in bij de SEC met betrekking tot het Amerikaans Bod van 30 april 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld. U kunt een gratis exemplaar van deze en andere documenten verkrijgen op de SEC -website op www.sec.gov. U kunt ook een gratis exemplaren verkrijgen van de aanbiedings-/aanbevelingsverklaring op Schedule 14D-9, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, en andere documenten ingediend bij de SEC door TiGenix op www.tigenix.com. Naast het bod en bepaalde andere overnamedocumenten en de aanbiedings-/aanbevelingsverklaring dient TiGenix rapporten en andere informatie in bij de SEC . U kunt alle rapporten en andere informatie die werd ingediend door TiGenix inkijken en kopiëren in de openbare kantoren van de SEC in 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. U wordt verzocht contact op te nemen met de SEC op 1-800- SEC -0330 voor meer informatie over de Public Reference Room. De documenten die TiGenix heeft ingediend bij de SEC zijn ook beschikbaar voor het publiek via commerciële diensten voor documentbeheer en op de website van de SEC op www.sec.gov.