ForFarmers N.V.: ForFarmers versterkt haar positie in biologische veevoeders

Lochem, 2 oktober 2018             

ForFarmers versterkt haar positie in biologische veevoeders 

Reudink, dochteronderneming van ForFarmers Nederland en actief in de biologische agrarische sector met het aanbieden van biologische voeroplossingen, neemt Van Gorp Biologische Voeders B.V. (hierna: 'Van Gorp Bio') over. Dit houdt in dat Reudink de medewerkers, een gespecialiseerde fabriek en de klantenportfolio overneemt en daardoor haar leidende positie versterkt, vooral in de Nederlandse biologische veevoedermarkt. Van Gorp Diervoeders, gevestigd in Waalwijk, maakt geen onderdeel uit van de transactie.

Van Gorp Bio richt zich met voeroplossingen, evenals Reudink, op biologische veehouders en op alle sectoren (diersoorten). Van Gorp Bio staat in de markt bekend als een betrouwbare partner voor haar klanten. De biologische veevoeders van Van Gorp Bio worden geproduceerd in een fabriek in Schalkwijk, zowel voor eigen klanten als voor andere voerproducenten.

In 2017 verkocht Van Gorp Bio 67k ton voer. De omzet over 2017 bedroeg ongeveer €31 miljoen en de EBITDA * €1.2 miljoen. Er werken 12 medewerkers bij Van Gorp Bio, waaronder de huidige directeur Arno van Gorp. Hij blijft voorlopig betrokken om een soepele integratie en samenvoeging te faciliteren.

"Er is steeds meer vraag naar biologische voeding en daarom ook naar biologische veevoeders. Wij willen onze positie in deze markt verder uitbreiden. De overname van Van Gorp Bio sluit naadloos aan bij deze ambitie", zegt Wilfred Jonkman, directeur van Reudink. 
Arno van Gorp: "Wij zijn ervan overtuigd dat het samengaan met Reudink, en daarmee met ForFarmers, meerwaarde biedt voor zowel onze biologische klanten als onze medewerkers. De ambitie van Reudink om internationaal verder te groeien in de biologische markt door klanten zowel innovatieve concepten als advies te bieden spreekt ons aan en geeft ons het vertrouwen dat dit onderdeel van ons bedrijf goed zal worden voortgezet."

De prijs voor de aandelentransactie om Van Gorp Bio over te nemen is gebaseerd op een factor (multiple) over EBITDA , in lijn met historisch betaalde multiples. Betaling vindt grotendeels vandaag plaats bij overdracht van de aandelen. Over een periode van maximaal drie jaar vinden er mogelijke restantbetalingen plaats gerelateerd aan vooraf bepaalde te realiseren doelstellingen. De resultaten van Van Gorp Bio worden met ingang van vandaag geconsolideerd in de resultaten van ForFarmers Nederland. Op termijn wordt Van Gorp Bio volledig geïntegreerd in Reudink.

(*) het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie


Noot voor de redactie

Voor meer informatie: 
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations en Communicatie, ForFarmers
T: +31 573 288 194, M: +31 6 10 94 91 61, E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bijlage: het logo van Reudink


Bedrijfsprofiel Reudink
Reudink is actief in de biologische agrarische sector met het aanbieden van de biologische voeroplossingen en is onderdeel van ForFarmers Nederland, een dochteronderneming van ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland). ForFarmers is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

ForFarmers heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en sinds juli 2018 ook in Polen. Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. In 2017 had ForFarmers 2.325 medewerkers en bedroeg de omzet ruim €2,2 miljard.

ForFarmers publiceert op 1 november 2018 de operationele voortgangsrapportage over het derde kwartaal (Q3 2018 trading update).

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu.

 

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.