Wereldhave Belgium : Trading update Q3 2018

  • Huurinkomsten stijgen tot € 38,7 mln (30 september 2017: € 37,6 mln)
  • Stabiele hoge bezettingsgraad in winkelcentra van 96,8% (30 juni 2018: 96,7%)
  • Intrinsieke waarde per aandeel van € 89,07 (30 juni 2018: € 87,59)
  • Bevestiging vooruitzichten 2018 van netto resultaat uit kernactiviteiten per aandeel
  • Sluiting van een akkoord met Carrefour Belgium betreffende de beëindiging van de huidige huurovereenkomst en het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst voor een oppervlakte van ongeveer 4.500 m² GLA in het winkelcentrum "Belle-Ile"

                   

Klik op onderstaande link voor het volledige persbericht in pdf:

Bijlage