Duurzame energie in België: akkoord over energiedoelen goedgekeurd

Krachtens een Europees akkoord tussen de Commissie, de Raad en het Parlement moet de Europese Unie tegen 2030 maar liefst 32% van haar energie uit duurzame bronnen halen. Energiebronnen zoals de wind en de zon, en middelen zoals zonnepanelen en windmolens, moeten hierbij worden ingezet. Tot nu toe ging men uit van een percentage van 27%.
Duurzameenergie
Als de klimaatbeloftes van Parijs echter moeten worden gehaald, dient de lat hoger te worden gelegd. Onder leiding van de tijdelijk voorzitter uit Bulgarije, hebben de Europese lidstaten midden juni een voorlopig akkoord bereikt om de doelstellingen voor duurzame energie in 2030 naar het hogere percentage van 32% op te schuiven. Deze ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie zouden ervoor moeten zorgen dat de CO2-uitstoot van de Europese Unie in 2030 met 40% is gedaald. België is echter geen voorstander van deze ijverige doelstellingen.

Wat houdt duurzame energie precies in?

Met duurzame energie wordt alle energie bedoeld die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Aangezien de fossiele brandstoffen steeds verder opgaan en de temperatuur op aarde steeds meer stijgt door de grote hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten, is het van belang dat er steeds meer gebruikt wordt gemaakt van duurzame energie. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties op een prettige wijze kunnen leven, is duurzame energie hard nodig. Op verschillende manieren wordt gepoogd om zoveel mogelijk milieuvriendelijke energie op te wekken. Voorbeelden die hiervan kunnen worden gegeven zijn zonne-energie, windenergie, biobrandstof, geothermische energie en het halen van energie uit water. Alle particulieren kunnen thuis al duurzame energie afsluiten. Energie vergelijk je namelijk eenvoudig online.

Nog een lange weg te gaan voor België

Op dit moment is België nog een flink eind verwijderd van het behalen van de doelstellingen. Met de lidstaten van de Europese Unie was afgesproken dat in 2020 13 % van de Belgische energie uit duurzame energie zou moeten bestaan. In 2016 bleek echter slechts 8,7 % van de verbruikte energie uit duurzame energie te worden gewonnen. Hiermee staat België in de bodemgroep van Europa, met Luxemburg, Nederland en Malta. De N-VA twijfelt of het mogelijk is om de energiedoelstellingen van 2020 te behalen. Om deze reden verzetten zij zich tegen het plan om het percentage nog verder te verhogen. Bij de oppositie (onder andere bij SP.A en Groen) levert dit verzet echter veel verontwaardiging op. Vrijwel iedere Europese lidstaat in West-Europa toont meer ambitie.

Ondanks verzet klimaatakkoord toch goedgekeurd

België mag zich dan verzetten tegen het voorlopig klimaatakkoord van 2030, toch kunnen de plannen niet worden verhinderd. Ondanks dat België zich tijdens de gesloten stemming heeft onthouden van stemmen, is het akkoord goedgekeurd. Dit betekent dat het voorlopig akkoord nu naar het Europees Parlement wordt gebracht. Hierna dient het door de Europese Raad definitief te worden goedgekeurd. België heeft dus nog een lange weg te gaan bij het behalen van de doelstellingen. De te behalen percentages zijn niet alleen noodzakelijk voor een beter milieu, zij hebben ook positieve effecten op de economie. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energie, kunnen sterke kostprijsdalingen in het bedrijfsleven plaatsvinden. Daarbij lijkt investeren in duurzame energie steeds populairder te worden. Er liggen dus diverse mogelijkheden voor verbetering voor België in het verschiet.