Umicore bereikt Horizon 2020 doelstellingen twee jaar sneller dan gepland en herbevestigt opwaarts potentieel

Recordresultaten in 2018

Inkomsten: € 3,3 miljard (+17%*)

Recurrente EBITDA: € 720 miljoen (+23%*)

Recurrente EBIT: € 514 miljoen (+29%*)

ROCE: 15,4% (tegenover 15,1% in 2017) tijdens een periode van intense investeringen

Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 326 miljoen (+22%) en recurrente winst per aandeel: € 1,36 (+12%)

Nettoschuld: € 861 miljoen (een stijging van € 840 miljoen) deels gedreven door tijdelijke factoren

Investeringen van € 478 miljoen (ten opzichte van € 365 miljoen in 2017)

Voorgesteld bruto jaarlijks dividend van € 0,75 per aandeel (ten opzichte van € 0,70 in 2017)

*Exclusief stopgezette activiteiten


Umicore maakt haar strategie als onbetwiste leider in materialen voor schone mobiliteit en recyclage waar, waarbij ze haar aanbod van producten en procestechnologieën combineert met een gesloten-kringloopbenadering en duurzame aanvoer. In het kader van deze strategie heeft Umicore een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe contracten gesloten in de laatste helft van 2018, die haar groei de komende jaren zullen versnellen. In Automotive Catalysts bijvoorbeeld, won Umicore in Europa en China het overgrote deel van de benzineplatformen die deeltjesfilters vereisen. In Rechargeable Battery Materials bleef Umicore nieuwe xEV-platformen winnen bij autoproducenten wereldwijd. Daarnaast dreef Umicore haar inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling verder op, zoals blijkt uit een stijging van het aantal octrooiaanvragen met 56% tegenover vorig jaar.

Marc Grynberg, CEO van Umicore, verklaart: "Ik ben zeer verheugd dat onze strategische keuzes en recente investeringen hun vruchten afwerpen. Wij hebben de oorspronkelijke doelstellingen van Horizon 2020 twee jaar eerder dan gepland, bereikt en zijn goed op weg om onze verhoogde ambities waar te maken ondanks een minder gunstige macro-economische omgeving in 2019. Umicore is uniek gepositioneerd om in te spelen op de maatschappelijke trends en de regelgevende vereisten op het vlak van schonere mobiliteit en recyclage. Wij beschikken over de technologieën en breiden onze capaciteit uit om te verzekeren dat wij verder blijven groeien en aan de toenemende vraag naar onze producten en diensten kunnen voldoen. Ik ben er ook trots op dat Umicore een pionier is in het aanleveren van materialen met een gecertifieerde schone en ethische herkomst aan haar klanten in de waardeketen van de herlaadbare batterijen."

Umicore’s Horizon 2020 Doelstellingen


Vooruitgang in onze groei-investeringen

Om aan de snel groeiende vraag van de klanten naar haar kathodematerialen voor herlaadbare batterijen in automobiele toepassingen te voldoen, is Umicore haar productiecapaciteit snel aan het uitbreiden. Het investeringsprogramma van € 460 miljoen in China en Korea werd in 2018 met een versnelde planning voltooid.

In februari 2018 kondigde Umicore een bijkomend investeringsprogramma van € 660 miljoen aan in nieuwe productiesites in China en Europa. De nieuwe productielijnen in China zullen vanaf de tweede helft van dit jaar geleidelijk opgeleverd worden en de bouw van de Europese fabriek zal naar verwachting dit voorjaar starten. De investeringen in een nieuw Process Competence Center in het Belgische Olen zullen naar verwachting eind 2019 opgeleverd worden.

Als gevolg van het grote aantal gewonnen contracten, vooral voor deeltjesfilters voor benzinemotoren, breidt Umicore haar productiecapaciteit voor autokatalysatoren in Polen en China uit met nieuwe productielijnen die vanaf de tweede helft van 2019 beschikbaar zullen zijn.

Belangrijke milieu-investeringen in de fabriek in Hoboken om de loodraffinaderij te vernieuwen werden afgerond en resulteerden in een onmiddellijke en beduidende daling van de emissies.


Vooruitzichten

De lange termijn fundamenten van onze activiteiten zijn sterk en wij zijn enthousiast over onze vooruitzichten, niettegenstaande de huidige uitdagingen in de macro-economische omgeving, die vooral de autosector treffen. Wij zijn goed op schema om het opwaarts potentieel van ongeveer 35% tot 45% boven de oorspronkelijke Horizon 2020 doelstelling te realiseren, met behoud van de 15%+ ROCE doelstelling voor de Groep.

Wij zullen in 2019 verder vooruitgang boeken in de uitvoering van onze groeistrategie. Echter, we verwachten dat de REBIT-groei in 2019 zal getemperd worden door de huidige zwakke vraag in de automobiel- en consumentenelektronicasectoren, in combinatie met hogere afschrijvingskosten, O & O- en opstartkosten evenals de timing van nieuwe capaciteit. In Catalysis zal tegen het eind van het jaar nieuwe capaciteit opgeleverd worden in China en Europa met het oog op de recent gewonnen platformen die aan de nieuwe wetgevingen dienen te voldoen. In Energy & Surface Technologies zullen de introductie van nieuwe xEV-modellen en de opstart van de nieuwe capaciteit in de tweede helft van het jaar de groei van Rechargeable Battery Materials stimuleren. Wij verwachten geen herhaling van de uitzonderlijke rentabiliteit waarvan Cobalt & Speciality Materials in de eerste helft van 2018 kon profiteren. In Recycling zullen wij de gewone onderhoudswerken van de smelter in Hoboken combineren met verbeteringsinvesteringen. Dat zal resulteren in een verlengde onderhoudsstilstand op de site in het eerste kwartaal van het jaar. Rekening houdend met de impact van deze stilstand verwachten wij dat de verwerkte volumes ongeveer in lijn zullen liggen met de niveaus van 2018.

Umicore blijft zich inzetten op haar strategische investeringen en langlopende onderzoeksprogramma’s, terwijl het tegelijkertijd een consistent sterk rendement oplevert voor de aandeelhouders.


Link naar alle documenten in verband met de jaarresultaten 2018.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2017 en alle indicatoren van de Groep voor 2017 omvatten de stopgezette Building Products activiteiten tot eind september 2017, tenzij anders vermeld. Er zijn geen resterende stopgezette activiteiten vanaf het begin van 2018.


Bijlage