Aanbevolen openbaar bod in contanten door Saxo Bank voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van BinckBank

DIT DOCUMENT IS EEN VERTALING VAN EEN OORSPRONKELIJK IN DE ENGELSE TAAL OPGESTELD PERSBERICHT EN WORDT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN VERSTREKT. IN GEVAL VAN VERSCHILLEN TUSSEN BEIDE VERSIES PREVALEERT DE ENGELSE TEKST. AAN DE VERTALING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. 

Dit is een gezamenlijk persbericht van BinckBank N.V. (BinckBank), Star Bidco B.V. (de Bieder) en Saxo Bank A/S (Saxo Bank), ingevolge de bepalingen van artikel 10 lid 3 en artikel 18 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (Bob) in verband met het aanbevolen openbaar bod door de Bieder op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van BinckBank (het Bod). Deze aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of hierop in te schrijven. Ieder bod zal slechts worden gedaan door middel van het Biedingsbericht van 12 maart 2019 (het Biedingsbericht), dat vanaf vandaag beschikbaar is. Deze aankondiging is niet bedoeld om geheel of gedeeltelijk, direct dan wel indirect, te worden vrijgegeven, gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten of Canada of enige andere jurisdictie waar vrijgave, publicatie of distributie hiervan onwettig zou zijn. 

Aanbevolen openbaar bod in contanten door Saxo Bank voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van BinckBank  

Amsterdam, Nederland / Kopenhagen, Denemarken - 12 maart 2019 

Kern van de transactie

 • BinckBank zal onderdeel worden van de Saxo Bank groep om een Europese topspeler binnen de online beleggingen en investeringen te vormen door middel van een aanbevolen openbaar bod voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen voor een biedprijs van EUR 6,35 (cum dividend) in contanten per uitgegeven en uitstaand gewoon aandeel (een Gewoon Aandeel) en prioriteitsaandeel (een Prioriteitsaandeel) in BinckBank (gezamenlijk: de Aandelen) die een totale vergoeding vertegenwoordigen van EUR 424 miljoen.
 • De raad van bestuur en raad van commissarissen van BinckBank steunen het Bod volledig en unaniem en raden alle aandeelhouders aan het Bod te accepteren. 
 • Het Bod voorziet in een aantrekkelijke premie en levert onmiddellijke, zekere en significante waarde voor aandeelhouders. De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 35% over de slotprijs per Gewoon Aandeel op 14 december 2018 voorafgaand aan de aankondiging van het Bod, en een premie van respectievelijk 42%, 43% en 38% over de gemiddelde volume-gewogen prijs over de laatste één-, twee- en driekalendermaanden voorafgaand aan de aankondiging.
 • De ondernemingsraad van BinckBank adviseert onvoorwaardelijk positief.  
 • Partijen hebben voor de duur van drie jaar bepaalde niet-financiële afspraken gemaakt in het belang van de belanghebbenden van BinckBank.  De aanmeldingsperiode begint op 13 maart 2019 om 09:00u CET en eindigt op 22 mei 2019 om 17:40u CET, tenzij verlengd.
 • BinckBank houdt haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 23 april 2019 om 13:00 CET (de Algemene Vergadering), waarbij, onder andere het Bod zal worden besproken. Bovendien zullen er bepaalde voorstellen met betrekking tot het Bod worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
 • Het Bod is onder voorbehoud van het vervullen van de voorwaarden van het bod zoals uiteengezet in het Biedingsbericht.
 • Het Bod is onder voorbehoud van een minimum aanmeldingspercentage van 95% van de Aandelen. Dit percentage wordt verlaagd naar 80% indien, de aandeelhouders vóór de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding stemmen op de Algemene Vergadering of daarna, en de Toezichtrechtelijke Goedkeuringen in verband met de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding (zoals hieronder gedefinieerd) zijn verkregen. De Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding zal om die reden de dealzekerheid vergroten. 
 • De Stichting Prioriteit BinckBank (de Stichting) heeft zich ertoe verplicht het Bod te accepteren met betrekking tot de Prioriteitsaandelen die zij houdt, en mee te werken met, onder andere, bepaalde stappen in verband met de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding.
 • Het proces om alle toezichtrechtelijke goedkeuringen te verkrijgen ligt op koers.
 • Het Bod zal naar verwachting worden afgerond in de eerste helft van Q3 2019.   

Met de publicatie van het Biedingsbericht vandaag, en met het oog op het gezamenlijke persbericht van BinckBank en Saxo Bank van 17 december 2018, maken Saxo Bank, de Bieder en BinckBank gezamenlijk bekend dat de Bieder een aanbevolen openbaar bod op het gehele uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van BinckBank doet, met een biedprijs van EUR 6,35 (cum dividend) in contanten per Aandeel. Begrippen die niet gedefinieerd zijn in dit persbericht zullen de betekenis hebben zoals weergegeven in het Biedingsbericht.  

Kim Fournais, CEO en oprichter van Saxo Bank "Een samengaan van BinckBank en Saxo Bank is een echte win-win situatie voor alle partijen. BinckBank's aandeelhouders ontvangen aantrekkelijke premie, klanten kunnen uitzien naar betere producten, prijzen, platforms en diensten, werknemers zullen profiteren van verbeterde carrièrekansen en belangrijkst is dat we de schaalgrootte zullen bereiken die nodig is om de investeringen in technologie en onze mensen verder te intensiveren. Op een moment dat de handels- en beleggingsindustrie zich verder ontwikkelt en voor nieuwe regelgeving en toenemende verwachtingen op het gebied van klantervaring staat, zijn schaalgrootte, technologie en een breed aanbod belangrijker dan ooit tevoren voor het behalen van lange termijn succes.  

     3  

Onze gesprekken en initiële voorbereidingen gedurende de afgelopen maanden hebben wederom de sterkte culturele band tussen BinckBank en Saxo Bank bewezen, die is gebaseerd op een gedeelde visie en missie om beleggen te democratiseren en om iedereen in staat te stellen zijn eigen financiële lot te bepalen. Saxo Bank en BinckBank vullen elkaar goed aan wat betreft geografische spreiding, merknaam, klantsegmenten, productaanbod en niet in de laatste plaats de getalenteerde werknemers van beide ondernemingen, die zorgen voor een ideale combinatie." 

Vincent Germyns, voorzitter van de raad van bestuur van BinckBank "Sinds de oprichting van BinckBank in 2000 zijn we erin geslaagd een sterke positie op te bouwen. In Nederland en België zijn wij marktleider en in Frankrijk en Italië een solide challenger. Wij hebben er vertrouwen in dat een samengaan met Saxo Bank ons in staat zal stellen ons aanbod en onze groei te versterken. Belangrijk is dat Saxo Bank de visie en mind-set van BinckBank deelt wat betreft het bieden van toegang tot de financiële markten aan beleggers door middel van technologie en innovatieve oplossingen. De combinatie tussen BinckBank en Saxo Bank ligt daarom voor de hand en verzekert de toekomstige groei van BinckBank binnen een grotere en sterkere organisatie en biedt onze klanten een nog breder palet aan innovatieve en hoogstaande producten en diensten op het gebied van handelen en beleggen. 

De fusie brengt belangrijke schaalvoordelen met zich mee. Op een termijn van 2 tot 3 jaar zal dit natuurlijk gevolgen hebben voor het personeel. Deze gevolgen zullen zo veel mogelijk worden opgevangen met natuurlijk verloop. In geval van boventalligheid geldt een gedegen sociaal plan. De Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad steunen dit plan unaniem." 

Bijlage