Umicore - Oproep tot gewone en bijzondere algemene vergaderingen; Aankondiging van een wijziging in de raad van bestuur

Umicore roept haar aandeelhouders bijeen voor de gewone en bijzondere algemene vergaderingen op donderdag 25 april 2019 om 17:00 in haar hoofdkantoor in Brussel.

Meer informatie over de agenda, toelatingsvoorwaarden en stemmogelijkheden van deze algemene vergaderingen vindt u via onderstaande link:

https://www.umicore.com/en/investors/shareholder-meetings/


Umicore kondigt ook een wijziging in haar raad van bestuur aan, die zal worden voorgelegd ter goedkeuring op de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 25 april 2019.

De raad van bestuur heeft beslist om de aanstelling van Laurent Raets voor te stellen als nieuw lid van de raad, ter vervanging van Colin Hall die niet herverkozen wenst te worden. Laurent Raets, 39 en van Belgische nationaliteit, is Deputy Head of Investments bij Groep Brussel Lambert (GBL) die hij vervoegde in 2006. Laurent begon zijn loopbaan in 2002 als M&A consultant bij Deloitte Corporate Finance waar hij betrokken was bij aankoop en verkoopmandaten, due diligence en waarderingsopdrachten. Hij behaalde een diploma handelsingenieur aan de Solvay Business School in Brussel. Hij is censor van de raad van bestuur van Imerys, Frankrijk.

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur, zei: “Ik wil Colin Hall bedanken voor zijn toewijding en bijdrage aan de raad van bestuur en het auditcomité sinds 2016. Ik zal Colin’s financiële en investeringsinzichten missen en ik ben ervan overtuigd dat Laurent Raets, zijn naaste collega waarvan de aanstelling zal worden voorgelegd ter goedkeuring aan de aandeelhouders op 25 april, hem perfect zal vervangen. Namens de raad van bestuur wil ik graag mijn dank en beste wensen aan Colin uitspreken en heet ik Laurent van harte welkom.”

 Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38                                        evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                             eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                           aurelie.bultynck@umicore.com


Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                                        marjolein.scheers@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2018 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.