Umicore - Alle agendapunten goedgekeurd tijdens

Umicore hield op donderdag 25 april 2019 haar gewone en bijzondere algemene vergaderingen in haar hoofdzetel te Brussel, België. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen op de website van Umicore geraadpleegd worden.

http://www.umicore.com/en/investors/financial-calendar/ogm201804en?lang=nl

De gewone algemene vergadering heeft beslist om een bruto dividend uit te keren van € 0,75 per aandeel (ISIN BE0974320526). Rekening houdend met het in augustus 2018 uitgekeerde bruto interim dividend van € 0,35 per aandeel zal een saldo van € 0,40 bruto worden uitgekeerd op donderdag 2 mei 2019, zijnde een netto dividend van € 0,28 na aftrek van de roerende voorheffing.

De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2018 is:

KBC Bank
Havenlaan, 2
1080   Brussel


Voor meer informatie:

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                  +32 2 227 78 38                                                              evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                        +32 2 227 70 68                                                              eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                     +32 2 227 74 34                                                              aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                   +32 2 227 71 47                                                              marjolein.scheers@umicore.com