Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen

Papendrecht, 8 mei 2019

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2018 vandaag heeft vastgesteld. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder:

Raad van Bestuur (her)benoemingen
De heer P.A.M. Berdowski is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur en CEO voor een termijn van vier jaar.

De heer C. van Noort is benoemd als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CFO voor een termijn van vier jaar. De heer Van Noort (1975) heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft diverse functies binnen Boskalis vervuld waaronder laatstelijk als financieel directeur Boskalis Nederland.

De heer T.L. Baartmans is herbenoemd als lid van de  Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.

De heer J.H. Kamps is per Vergadering afgetreden als CFO en lid van de Raad van Bestuur.

Raad van Commisarissen (her)benoemingen
Mevrouw J.A. Tammenoms Bakker is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Mevrouw Tammenoms Bakker (1953) heeft de Nederlandse nationaliteit en was voorheen onder andere werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als Directeur-Generaal.

De heer D.A. Sperling is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De heer Sperling (1955) heeft de Nederlandse nationaliteit en was voorheen onder andere werkzaam bij TBI Holdings B.V. als lid van de Raad van Bestuur.

De heer J. van der Veer is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De heer Van der Veer is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De heer J.N. van Wiechen is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

De heer C. van Woudenberg is per Vergadering afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Dividend
De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten. Op 10 mei zal het aandeel ex-dividend noteren met een betaalbaarheidsstelling van het dividend op 20 mei.


2019
FinanciËle agenda
10 mei Aandeel noteert ex-dividend
13 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
20 mei Betaalbaarstelling aandelendividend
22 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2019
8 november Trading update derde kwartaal 2019

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale aannemer en dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van energie-infrastructuur, ook voor duurzame energiebronnen, en is actief in de aanleg en ontwikkeling van havens, waterwegen, toegangskanalen en wegen. Op die manier draagt Boskalis bij aan sociaal-economische ontwikkeling en het verbeteren van handelsmogelijkheden op de locaties waar wij actief zijn. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.

Bijlage